Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Normy a GEO5

Základní geotechnické postupy aplikované v programech GEO5 jsou použitelné na celém světě, přestože většina zemí má vlastní normy resp. zvyklosti. GEO5 nabízí unikátní způsob práce s normami, který značně zjednodušuje práci projektanta a zároveň umožňuje dodržet veškeré požadované postupy.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

GEO5 podporuje

Základem filosofie je oddělení zadání postupů a norem od vlastního zadání konstrukce. Uživatel si nejprve zvolí vlastní Nastavení - které normy a postupy prokázání bezpečnosti chce používat - a to pro všechny programy GEO5 najednou. Při vlastní práci s programy se pak již nemusí o normy a součinitele výpočtu starat, stačí zvolit příslušné Nastavení.

Program umožňuje rychlé přepínání mezi Nastaveními, takže prokázat bezpečnost konstrukce podle různých (i velmi odlišných) norem je rychlé a jednoduché.

Program umožňuje uživateli využít některé z padesáti Nastavení (např. národní přílohy států EU k EN1997) , popřípadě si může uživatel definovat vlastní. Vytvořená Nastavení lze sdílet i v rámci firmy resp. zaslat spolupracovníkům.

Množství použitých postupů a norem se pravidelně s každou verzí zvyšuje, především na základě požadavků zákazníků.

Práce s normami a nastavení výpočtů - anglicky (2:06)>

GEO5 Standards

Podívejte se v programech GEO5 pracuje s různými normami (EN 1997, LRFD atd.). Tutorial vysvětluje, jak snadno přepínat mezi nimi a jak vytvořit vlastní nastavení.

Certifikace

GEO5 software je certifikován v Číně (MOHURD)
a rovněž vyhovuje Ruským normám (GOST-R).

GEO5 China Certification GEO5 China Certification русский сертификат

Více názorů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.