Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Normy a GEO5

Základní geotechnické postupy aplikované v programech GEO5 jsou použitelné na celém světě, přestože většina zemí má vlastní normy resp. zvyklosti. GEO5 nabízí unikání způsob práce s normami, který značně zjednodušuje práci projektanta a zároveň umožňuje dodržet veškeré požadované postupy.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

GEO5 podporuje

  • obecné posouzení pomocí Stupně bezpečnosti
  • obecné posouzení podle teorie Mezních stavů
  • posouzení podle Eurokódů EN 1997, včetně Národních příloh
  • posouzení podle LRFD 2003, LRFD 2012
  • posouzení podle národních norem (SNIP – Rusko, GB - Čína)

Základem filosofie je oddělení zadání postupů a norem od vlastního zadání konstrukce. Uživatel si nejprve zvolí vlastní Nastavení - které normy a postupy prokázání bezpečnosti chce používat - a to pro všechny programy GEO5 najednou. Při vlastní práci s programy se pak již nemusí o normy a součinitele výpočtu starat, stačí zvolit příslušné Nastavení.

Program umožňuje rychlé přepínání mezi Nastaveními, takže prokázat bezpečnost konstrukce podle různých (i velmi odlišných) norem je rychlé a jednoduché.

Program umožňuje uživateli využít některé z padesáti Nastavení (např. národní přílohy států EU k EN1997) , popřípadě si může uživatel definovat vlastní. Vytvořená Nastavení lze sdílet i v rámci firmy resp. zaslat spolupracovníkům.

Množství použitých postupů a norem se pravidelně s každou verzí zvyšuje, především na základě požadavků zákazníků.

Using Standards and Analysis Settings (2:06)

GEO5 Standards

Take a look at work with the standards (EN 1997, LRFD and others) in the GEO5 programs. Tutorial also explain how to easily switch between them and how to define your own settings.

Certificates

GEO5 software is certified by Chinese Government (MOHURD)
and it also conforms to the Russian State Standard (GOST-R).

GEO5 China Certification GEO5 China Certification русский сертификат

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.