Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Představení programu GEO5 Stabilita svahu

Toto video představuje základní práci s program GEO5 Stabilita svahu. Kromě základního workflow ukazuje také jednotlivé možnosti propojení programů GEO5.