Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Použití funkce Popisky v programech GEO5

Toto video představuje použití nové funkce Popisky v edici GEO5 2020. Tato funkce je dostupná ve všech programech GEO5. Umožňuje vkládat čáry, kružnice, polygony, šrafy a textové poznámky do pracovní plochy programu, popř. libovolně zadávat uživatelské kóty.