Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Export pro BIM v programech GEO5

Toto video ukazuje, jak exportovat data z programů GEO5 do formátu IFC, který slouží pro výměnu dat v oblasti informačního modelování (BIM).