Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

IG Průzkum - Beta verze

Podmínky pro spolupráci na vývoji programu
GEO5 Stratigrafie - IG průzkum.

Vážným zájemcům nabízíme možnost práce v Beta verzi programu GEO5 Stratigrafie – IG průzkum (od června 2018), která bude průběžně vyvíjena.

Zájemce zakoupí Beta verzi programu IG průzkum v ceně 15000,- Kč bez DPH, k ní mu bude zapůjčen speciální časový klíč.

Zájemce může program libovolně využívat pro svou práci a zároveň poskytovat zpětnou vazbu firmě FINE a ovlivnit tím výslednou podobu programu.

Při vydání nové Edice (v listopadu 2018) uživatel Beta verze vrátí zapůjčený klíč

 • a obdrží plnou verzi modulu GEO5 IG průzkum na stávající HW nebo SW klíč GEO5 (je nutné na něm mít zakoupen program Stratigrafie),
 • nebo v případě nespokojenosti uživatele s modulem IG průzkum firma FINE vrátí zaplacených 15000,- zpět.

Modul IG průzkum – stav Beta verze k červnu 2018.

 • Obecné definice zadávaných dat o provedených průzkumech.
 • Obecná definice zadání šablon pro výstupní protokol vrtu.
 • Tisk šablon.
 • Import dat z programů GeProDo a gINT.
 • Šrafy a šablony odpovídající programům GEO5, gINT, GeProDo…

Další plánovaný vývoj do listopadu 2018, průběžně poskytovaný uživatelům Betaverze.

 • Rozšíření tisků na další typy zkoušek (dynamické penetrace, hydrologické vrty, kopané sondy…).
 • Zadávání a editace profilů ve 2D vstupním řezu.
 • Tisky 2D řezů.
 • Napojení na AutoCAD, Microstation.

Pokud máte zájem o Beta Verzi programu GEO5 Stratigrafie – IG průzkum, kontaktujte nás.

Více informací o Jarní aktualizaci GEO5 2018..

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.