Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Výsledky soutěže o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci – Ročník 2014

Organizátory a sponzory soutěže byly společnosti Fine s.r.o. a Mott MacDonald Praha s.r.o.

Vyhodnocení přihlášených prací provedla komise složená z následujících osob:

  • Ing. Jiří Laurin - Fine spol. s r.o.
  • Doc. Dr. Ing. Jan Pruška - ČVUT v Praze
  • Ing. Michal Uhrin - Mott McDonald CZ
  • Ing. Mgr. Jan Valenta, Ph.D. - ČVUT v Praze
  • Doc. RNDr. David Mašin, Ph.D. - UK v Praze
  • Ing. Pavel Růžička, Ph.D. - Hochtief
  • Ing. Martin Srb - 3G Consulting

Vítězové v kategorii diplomové práce

1. místo
Ing. Václav Pátek
název soutěžní práce:
Analýza THM procesů in-situ experimentu Mock-Up Josef
ČVUT - Praha

2. místo
Mgr. Klára Fabianová
název soutěžní práce:
Numerická analýza kolapsu stavební jámy Nicoll Highway v Singapuru
UK - Praha

3. místo
Ing. Alice Hastíková
název soutěžní práce:
Únosnost tmelených horninových nosníků
VŠB-TU - Ostrava

Vítězové v kategorii bakalářské práce

1. místo
Bc. Tomáš Philipp
název soutěžní práce:
Založení administrativní budovy Praha Karlín
ČVUT - Praha

2. místo
Bc. Jan Faltýnek
název soutěžní práce:
Integrované mosty
ČVUT - Praha

3. místo
Bc. Ondřej Vodáček
název soutěžní práce:
Pažení stavebních jam
VUT - Brno

Slavnostní vyhlášení výsledků

Slavnostní vyhlášení výsledků šestého ročníku soutěže a předání cen proběhlo dne 3. listopadu 2014 na 42. konferenci ZAKLÁDÁNÍ STAVEB.

Fotografie z předávání cen

Fotografie z předávání cen Fotografie z předávání cen Fotografie z předávání cen

  

Fotografie z předávání cen Fotografie z předávání cen Fotografie z předávání cen