Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Výsledky soutěže o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci – Ročník 2012

Organizátory a sponzory soutěže byly společnosti Fine s.r.o. a Mott MacDonald Praha s.r.o.

Vyhodnocení přihlášených prací provedla komise složená z následujících osob:

  • Ing. Jiří Laurin - Fine spol. s r.o.
  • Ing. Petr Svoboda - 3G Consulting Engineers s.r.o.
  • Ing. Tomáš Parák, Ph.D. - Mott MacDonald Praha s.r.o.
  • Ing. František Dvořák - Ingutis spol. s r.o.
  • doc. Dr. Ing Jan Pruška - ČVUT v Praze

Vítězové v kategorii diplomové práce

1. místo
Ing. Zdeněk Žižka
název soutěžní práce:
Modelování stability čelby při ražbě pomocí štítu
České vysoké učení technické v Praze

2. místo
Ing. Alice Wetterová
název soutěžní práce:
Řešení stability svahu v náročných geotechnických podmínkách
Vysoké učení technické v Brně

3. místo
Ing. Jiří Vaněček
název soutěžní práce:
Hlubinné základy - Skupina pilot
České vysoké učení technické v Praze

Vítězové v kategorii bakalářské práce

1. místo
Bc. Alice Hastíková
název soutěžní práce:
Modelová analýza interakce horninového prostředí s využitím kruhového podzemního díla v závislosti na tuhosti výztuže
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

2. místo
Bc. Jan Jerman
název soutěžní práce:
Modelování asymptotických stavů zemin pomocí metody oddělených prvků
Univerzita Karlova v Praze

Slavnostní vyhlášení výsledků

Slavnostní vyhlášení výsledků šestého ročníku soutěže a předání cen proběhlo dne 12. listopadu 2012 na 40. konferenci ZAKLÁDÁNÍ STAVEB.

Fotografie z předávání cen

Fotografie z předávání cenFotografie z předávání cenFotografie z předávání cen