Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Výsledky soutěže o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci – Ročník 2011

Organizátory a sponzory soutěže byly společnosti Fine s.r.o. a Mott MacDonald Praha s.r.o.

Vyhodnocení přihlášených prací provedla komise složená z následujících osob:

  • Ing. Jiří Laurin
  • Doc. Dr. Ing. Jan Pruška
  • Ing. Martin Srb
  • Ing. František Dvořák
  • Ing. Tomáš Parák, Ph.D.

Vítězové v kategorii diplomové práce

1. místo
Ing. Jan Vrbata
název soutěžní práce:
Zpětná analýza měřených deformací primárního ostění tunelu Brusnice
České vysoké učení technické v Praze

1. místo
Ing. Barnabás Polák
název soutěžní práce:
Overienie vhodnosti konštitučných modelov piesčitých zemín
České vysoké učení technické v Praze

3. místo
Ing. Martin Hromada
název soutěžní práce:
Analýza deformácií podložia plavebných komór v Gabčíkove
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Vítězové v kategorii bakalářské práce

1. místo
Bc. Jiří Šach
název soutěžní práce:
Design of the Primary Lining of a Double-Track Metro Tunnel
České vysoké učení technické v Praze

2. místo
Bc. Michal Froněk
název soutěžní práce:
Ostění tunelů z vláknobetonových segmentů
České vysoké učení technické v Praze

3. místo
Bc. Petra Fürychová
název soutěžní práce:
Prognóza svahových deformací v jílovitých zeminách v oblasti Brna
Masarykova univerzita v Brně

3. místo
Bc. Štěpán Kodeda
název soutěžní práce:
Návrh pažení portálové jámy a primárního ostění tunelu Homolka
České vysoké učení technické v Praze

Slavnostní vyhlášení výsledků

Slavnostní vyhlášení výsledků pátého ročníku soutěže a předání cen proběhlo dne 8. listopadu 2011 na 39. konferenci ZAKLÁDÁNÍ STAVEB.

Fotografie z předávání cen

Fotografie z předávání cenFotografie z předávání cenFotografie z předávání cen