Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Studentská soutěž

Organizátory a sponzory soutěže byly společnosti Fine s.r.o. a Mott MacDonald Praha s.r.o.

Vyhodnocení přihlášených prací provedla komise složená z následujících osob:

  • Ing. Jiří Laurin - Fine spol. s r.o.
  • Doc. Dr. Ing. Jan Pruška - ČVUT v Praze
  • Ing. Petr Makásek PhD. - Mott MacDonald
  • Ing. Věroslav Hrubý PhD. - Mott MacDonaldVítězové v kategorii bakalářské práce - ročník 2017

1. místo
Bc. Katarína Sobolová
název soutěžní práce:
Kombinovaná výstavba portálových úseků tunelů
(VŠB-Ostrava)

2. místo
Neuděleno

3. místo
Neuděleno

Vítězové v kategorii diplomové práce - ročník 2017

1. místo
Ing. Gabriela Hůlková
název soutěžní práce:
Posouzení stability čelby při ražbě pomocí štítu v zeminách na přechodu mezi odvodněným a neodvodněným chováním
(ČVUT-Praha)

2. místo
Ing. Simona Zetková
název soutěžní práce:
Design of Offshore Cofferdam Loaded by Vertical Surcharge
(VUT-Brno)

3. místo
Ing. Marek Gracias
název soutěžní práce:
Tunel Joberg - ražba tunelu v ledovcové moréně
(VŠB-Ostrava)

Slavnostní vyhlášení výsledků

Slavnostní vyhlášení výsledků šestého ročníku soutěže a předání cen proběhlo dne 13. listopadu 2017 na 45. konferenci ZAKLÁDÁNÍ STAVEB.

Fotografie z předávání cen

Fotografie z předávání cen Fotografie z předávání cen Fotografie z předávání cen

Fotografie z předávání cen Fotografie z předávání cen