Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Výzkumná licence

Informace o instituci/ ústavu:

Kontaktní informace

Užití softwaru (plán výuky, grant):

Požadovaný počet licencí v síti :

Zvolte maximální počet uživatelů, kteří mohou program používat současně v určitém okamžiku. Ke spuštění softwaru je nutný síťový hardwarový klíč připojený k libovolnému počítači v síti.