Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Licence

Typ licence je dán jednak účelem, za kterým je licence poskytnuta (plná - komerční, akademická) a jednak způsobem použití – lokální licence (pro práci na samostatně stojícím počítači) nebo síťová licence (pro práci v síti nebo na virtuálních strojích).

Lokální licence

Lokální licence poskytujeme ve dvou variantách – s hardwarovým nebo softwarovým klíčem.

Lokální licence (přenosná)

Pokud zakoupíte lokální licenci s hardwarovým klíčem, můžete programy nainstalovat na libovolný počet počítačů s tím, že programy fungují jen na počítači, ke kterému je právě připojen lokální hardwarový klíč. Jednotlivé programy lze instalovat do jednoho nebo více lokálních klíčů podle individuálních požadavků uživatele.

Lokální licence (nepřenosná)

Pokud zakoupíte lokální licenci se softwarovým klíčem, software můžete nainstalovat a používat pouze na jednom počítači. Při zakoupení nového počítače může být klíč přenesen (pouze v plné resp. komerční verzi). Softwarový klíč je zaslán emailem (v pracovní době). Jednotlivé programy lze instalovat do jednoho nebo více lokálních klíčů podle individuálních požadavků uživatele.

Síťová licence

Síťové licence poskytujeme pouze ve variantě s hardwarovým klíčem. Pokud zakoupíte síťovou licenci, můžete programy používat v počítačové síti, popř. na virtuálních strojích. Maximální počet uživatelů, kteří mohou program používat současně v určitém okamžiku, je dán počtem zakoupených licencí, tj. přístup k programu může mít neomezeně mnoho uživatelů, ale v daném okamžiku vždy jen tolik uživatelů, kolik je zakoupeno licencí. Ke spuštění softwaru je nutný síťový hardwarový klíč připojený k libovolnému počítači v síti.

Akademické licence

Akademické licence pro nekomerční využití lze získat za zvýhodněných podmínek. Získejte podrobné informace o jednotlivých typech akademických licencí

.

Typy klíčů

Naše programy chráníme hardwarovým nebo softwarovým klíčem. Více informací o jednotlivých typech klíčů.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.