Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Výpočet proudění v programu GEO5 Stabilita svahu

Toto video představuje použití modulu Proudění v programu GEO5 Stabilita svahu. Modul umožňuje stanovení pórových tlaků ve svahu pomocí výpočtu ustáleného resp. neustáleného proudění metodou konečných prvků bez nutnosti zakoupení programů MKP.