0

GEO5 software

Výpočet proudění v programu GEO5 Stabilita svahu

Toto video představuje použití modulu Proudění v programu GEO5 Stabilita svahu. Modul umožňuje stanovení pórových tlaků ve svahu pomocí výpočtu ustáleného resp. neustáleného proudění metodou konečných prvků bez nutnosti zakoupení programů MKP.