0

GEO5 software

Modelování zemních úprav v programu GEO5 Stratigrafie

Toto video popisuje použití modulu Zemní práce programu GEO5 Stratigrafie. Na jednoduchém příkladu modelování parkových úprav ukážeme práci s fázemi budování a možnosti modelování terénu.