Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Modelování zemních úprav v programu GEO5 Stratigrafie

Toto video popisuje použití modulu Zemní práce programu GEO5 Stratigrafie. Na jednoduchém příkladu modelování parkových úprav ukážeme práci s fázemi budování a možnosti modelování terénu.