Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Tvorba geologického řezu v programu GEO5 Stratigrafie

Toto video ukazuje práci s modulem Řezy v programu GEO5 Stratigrafie. Modul Řezy slouží ke snadné tvorbě geologických řezů bez potřeby dalších úprav v programech CAD.