Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

GEO5

Polní zkoušky

GEO5 umožňuje výpočty konstrukcí přímo na základě dat z polních zkoušek (SPT, CPT, DMT, PMT). Veškeré polní zkoušky lze zpracovávat v programu Stratigrafie.

Programy využívající data z polních zkoušek

Hlavním vstupním údajem geotechnických programů jsou obvykle parametry zemin, které by měly být určeny na základě geologického průzkumu a laboratorních zkoušek – v případě výpočtů z polních zkoušek tato data nepotřebujeme a základním vstupem jsou právě naměřené hodnoty polních zkoušek.

Programový systém GEO5 obsahuje množství programů, které umožňují načíst přímo výsledky polní zkoušky (CPT – statická penetrační zkouška, DMT – dilatometrická zkouška, PMT – pressiometr Menard, SPT – standardní penetrační zkouška).

Program Pilota CPT umožňuje výpočet únosnosti a sedání pilot na základě statické penetrační zkoušky (CPT) a standardní penetrační zkoušky (SPT).

GEO5 Pilota CPT GEO5 Patky

Program Patky CPT umožňují návrh a posouzení plošného základu na základě statické penetrační zkoušky (CPT) a standardní penetrační zkoušky (SPT).

V programu Patky lze počítat sednutí na základě dilatometrické zkoušky (DMT).

Program Mikropilota umožňuje dopočet modulu reakce podloží na základě zkoušek z pressiometru (PMT) a standardní penetrační zkoušky (SPT).

Program Pažení posudek umožňuje výpočet modulu reakce podloží na základě zkoušek z pressiometru (PMT) a dilatomeru (DMT).

GEO5 Pažení posudek

Veškeré polní zkoušky lze zpracovávat v programu Stratigrafie, a vytvářet z nich geologický model podloží. K programu je dostupný modul Stratigrafie - Dokumentace pro tvorbu podrobné dokumentace o provedených zkouškách a modul Stratigrafie - Řezy pro tvorbu geologických řezů.

GEO5-2018-Stratigraphy-video-presentation
Podívejte se na krátké video jak pracovat v modulu Stratigrafie - Řezy.

GEO5-2019-Video-Stratigrafie-Dokumentace
Podívejte se na krátké video jak pracovat v modulu Stratigrafie - Dokumentace.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.