Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

GEO5

Polní zkoušky

GEO5 umožňuje výpočty konstrukcí přímo na základě dat z polních zkoušek (SPT, CPT, DMT, PMT). Veškeré polní zkoušky lze zpracovávat v programu Stratigrafie.

Programy využívající data z polních zkoušek

Hlavním vstupním údajem geotechnických programů jsou obvykle parametry zemin, které by měly být určeny na základě geologického průzkumu a laboratorních zkoušek – v případě výpočtů z polních zkoušek tato data nepotřebujeme a základním vstupem jsou právě naměřené hodnoty polních zkoušek.

Programový systém GEO5 obsahuje množství programů, které umožňují načíst přímo výsledky polní zkoušky (CPT – statická penetrační zkouška, DMT – dilatometrická zkouška, PMT – pressiometr Menard, SPT – standardní penetrační zkouška).

Program Pilota CPT umožňuje výpočet únosnosti a sedání pilot na základě statické penetrační zkoušky (CPT) a standardní penetrační zkoušky (SPT).

GEO5 Pilota CPT      GEO5 Patky

Program Patky CPT umožňují návrh a posouzení plošného základu na základě statické penetrační zkoušky (CPT) a standardní penetrační zkoušky (SPT).

V programu Patky lze počítat sednutí na základě dilatometrické zkoušky (DMT).

Program Mikropilota umožňuje dopočet modulu reakce podloží na základě zkoušek z pressiometru (PMT) a standardní penetrační zkoušky (SPT).

Program Pažení posudek umožňuje výpočet modulu reakce podloží na základě zkoušek z pressiometru (PMT) a dilatomeru (DMT).

GEO5 Pažení posudek     GEO5-2018-Představení programu Stratigrafie

Veškeré polní zkoušky lze zpracovávat v programu Stratigrafie, a vytvářet z nich geologický model podloží.

IG průzkum , modul programu Stratigrafie, dále umožňuje vytvoření kompletní geologické dokumentace o provedených polních zkouškách. (Modul vydáme v Jarní Edici 2018).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.