Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Načítání geologických map a vrtné prozkoumanosti do GEO5 Stratigrafie

Toto video představuje novou funkci Podklady v programu GEO5 Stratigrafie, která umožňuje načítat mapové podklady a údaje o vrtné prozkoumanosti z různých zdrojů (místní geologické služby, topografické a satelitní mapy světa).

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.