Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Tvorba modelu podloží z IG řezů v programu GEO5 Stratigrafie

Toto video ukazuje, jak použít již vytvořené inženýrskogeologické řezy k vytvoření 3D modelu podloží.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.