Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Tvorba modelu podloží z IG řezů v programu GEO5 Stratigrafie

Toto video ukazuje, jak použít již vytvořené inženýrskogeologické řezy k vytvoření 3D modelu podloží.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.