Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Použití modulu Dokumentace v programu GEO5 Stratigrafie

Toto video popisuje použití modulu Dokumentace v programu GEO5 Stratigrafie. Modul Dokumentace slouží k vytváření geologických protokolů polních zkoušek a vrtů.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.