Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Projektová galerie

Univerzálnost a snadná ovladatelnost našich programů umožňuje využití našich programů při řešení širokého spektra úloh. Představujeme vybrané realizace našich uživatelů.

Metro výstavba trasy C, Praha

Název:
Metro výstavba trasy C
Místo:
Praha – Ládví – Letňany, Česká republika
Realizace:
2002–2007
Zpracovatelé dokumentace:
METROPROJEKT Praha, a. s.,
Ing. Jaroslav Kopečný
Použitý software:
GEO 5 - Pažení návrh
GEO 5 - Pažení posudek
Stavební jáma s pažením Pažená stavební jáma Posudek pažícího návrhu
Praha - Metro C
Praha - Metro C
PDF, 723,88 KB

Stanice Nádraží Veleslavín, Praha

Název:
Stanice Nádraží Veleslavín, Metro V.A, Praha
Místo:
Praha, Česká Republika
Realizace:
2011 - 2014
Zpracovatelé dokumentace:
Metroprojekt Praha a.s.
Ing. Martina Urbánková
Technická specifikace:
Trojlodní stanice
Délka: 100m
Maximální šířka: 22,34m
Maximální výška: 10,25m
Plocha bočního výrubu 70,6m2
Plocha středního výrubu 42,9m2
Použitý software:
GEO 5 - MKP
Portál tunelu MKP - Výsledky analýzy - fáze 18 MKP - Výsledky analýzy - fáze 26
Stanice Nádraží Veleslavín
Stanice Nádraží Veleslavín
PDF, 645,59 KB

Kanalizační stoka, Slatina, Rumunsko

Název:
Kanalizační stoka - Slatina
Místo:
Slatina, jud. Olt, Rumunsko
Realizace:
2014
Zpracovatelé dokumentace:
Proexrom, Rumunsko
Použitý software:
GEO 5 - Hřebíkovaný svah
Instalace kotev a provedení výrubu zeminy. Aplikace stříkaného betonu. Výsledky výpočtu - průběhy vnitřních sil
Project Gallery Leaflet - Concrete Sewer
Project Gallery Leaflet - Concrete Sewer

Nové spojení, Praha

Název:
Nové spojení Praha
Místo:
Praha hl. n. – Masarykovo n. – Libeň – Vysočany – Holešovice, Česká republika
Realizace:
2004–2010
Zpracovatelé dokumentace:
Ing. Miroslav Šedivý
Použitý software:
GEO 5 - MKP
Pažení z vrtaných pilot s kotvenou převázkou Opěrná zeď Výpočet napětí metodou konečných prvků

VMO Dobrovského, Brno

Název:
Velký městský okruh Brno
Místo:
Silnice I/42 Brno, Česká republika
Realizace:
2002–2005
Zpracovatelé dokumentace:
Ing. Jaroslav Lacina
Použitý software:
GEO 5 - MKP
Portál tunelů Vizualizace stavby po dokončení díla Svislé napětí při výpočtu tunelu

Tunel na křižovatce ulic krále Abdulaziz a Abu Baker

Název:
Tunel na křižovatce ulic krále Abdulaziz a Abu Baker
Místo:
Saudská Arábie
Realizace:
2017-2018
Zpracovatelé dokumentace:
Ing. Al-Hussain Hassan
Technická specifikace:
Délka tunelu: 650 M
Hloubka stavební jámy: 15.0m
Počet řad kotev: 5
Rozestup kotev: 3.0m
Použitý software:
GEO 5 - Pažení posudek
Stavební jáma s kotveným pažením Stavební jáma s kotveným pažením GEO5 - Pažení posudek - Posouzení vnitřní stability

Most “Las Ferias Av”

Název:
Most “Las Ferias Av”
Místo:
Valencia, Venezuela
Realizace:
2015
Zpracovatelé dokumentace:
Sismica C.A. Ing. Edinson Guanchez (Msc, Esp)
Technická specifikace:
Celková délka přemostění = 139 m (4 segmenty)
Maximální délka segmentu = 36 m
Přístupové rampy = 250 m
Celková délka mostu = 389 m
Použitý software:
GEO 5 - Stabilita svahu
GEO 5 - Vyztužené náspy
GEO 5 - Opěra
GEO 5 - Pilota
GEO 5 - Skupina pilot
Dokumenty:
additional-description-and-drawings.pdf
Mostní opěra Přístupová rampa Ověření stability svahu

Podzemní stěny - Priština

Název:
Stavební jáma - kotvené podzemní stěny
Místo:
Priština, Kosovo
Realizace:
2018
Zpracovatelé dokumentace:
"Geotest Engineering", Prishtinë
Dr. Ing. Qani V. Kadiri
Ing. Adrian Kadiri
Technická specifikace:
Hloubka stavební jámy: 19.5m
Tloušťka podzemní stěny: 0.6m
Počet řad kotvení: 5
Vzdálenost (šířka) stěn: 2.5m
Použitý software:
GEO 5 - Stabilita svahu
GEO 5 - Pažení posudek
Dokumenty:
Veškeré dostupné dokumenty
Stavební jáma Kotvené podzemní stěny Posouzení vnitřní stabilty

12 metrů vysoká gabionová stěna - Mexiko

Název:
12 metrů vysoká gabionová stěna
Místo:
Guanajuato, Gto. México
Realizace:
2015
Zpracovatelé dokumentace:
Ing. Pedro J. Villarreal Pinzón Pinzón
TREE CONTACTO S.A. DE C.V.
Použitý software:
GEO 5 - Gabion
Dokumenty:
PDF - GEO5 - Gabion report
Kritická část výstavby gabionové stěny Kritická část výstavby gabionové stěny Obrázek z výstupu GEO5 Gabion

Čistírna odpadních vod - Athienou

Název:
Čistírna odpadních vod - Athienou a související práce
Místo:
Kypr
Realizace:
2015 - 2017
Zpracovatelé dokumentace:
Ioannis Pericleous, MSc, CEng, MIStructE
Technická specifikace:
Projekt čistírny odpadních vod s povrchovým zásobníkem vody o kapacitě 100.000m3 a 3.000m3. Projekt zahrnoval další související stavby, silnice, přečerpávací stanici v 8km vzdálené vesnici Athienou, budovu zavlažovací sítě, atd.
Použitý software:
GEO 5 - Stabilita svahu
GEO 5 - Sedání
GEO 5 - Terén
Digitální model terénu s průzkumnými vrty (zobrazena hladina spodní vody a vrstvy zemin). Posouzení celkové stability vodní nádrže. Výpočet sedání zeminy náspu (hráze) vodní nádrže.

Metro linka 4, Budapešť, Maďarsko

Název:
Metro v Budapešti - linka č. 4, Stanice Keleti - Fáze 1
Místo:
Budapešť, Hungary
Realizace:
2007
Zpracovatelé dokumentace:
Goda Balázs, Honti Imre, Huszka Gábor Főmterv Zrt.
Použitý software:
GEO 5 - Pažení posudek
Rozpěry k zajištění výkopu Obálky vnitřních sil Rozpěry k zajištění výkopu

Projekt založení výškové budovy, Madrid, Španělsko

Název:
Projekt založení výškové budovy “Quinta de los Molinos”
Místo:
Madrid, Španělsko
Realizace:
2004-2005
Zpracovatelé dokumentace:
Daniel Danés Grases
Použitý software:
GEO 5 - MKP
GEO 5 - Hřebíkovaný svah
Pohled na staveniště Pohled na svislou stěnu kotvenou pomocí hřebíků Napětí a deformace za použití programu GEO5 MKP

Vrtané piloty, Brasilia, Brazílie

Název:
Vrtané piloty
Místo:
Brasilia, Brazílie
Realizace:
2003–2005
Zpracovatelé dokumentace:
Renato P. Cunha, MSc, PhD
Použitý software:
GEO 5 - Pažení návrh
GEO 5 - Pažení posudek
Pažená konstrukce tvořená piloty Pažená konstrukce tvořená piloty 2 Pažení stavební jámy – zadání kotvení

Stabilizace břehu, Ostrowo, Polsko

Název:
Stabilizace břehu (gabionový val) – Jastrzębia góra - Ostrowo
Místo:
Jastrzębia Góra – Ostrowo, Polsko
Realizace:
2012
Zpracovatelé dokumentace:
INGEO Sp. z o.o.
Dr. Ing. Marcin Blockus
Použitý software:
GEO 5 - Gabion
Dokumenty:
GEO5 - report
Stabilizace břehu Výpočet konstrukce - report Posouzení stability - report

Výšková budova, Istanbul, Turecko

Název:
Výšková budova
Místo:
Istanbul, Turecko
Realizace:
2007
Zpracovatelé dokumentace:
NYS Project Consultancy and Constracting Co.
Ing. Yavuz Seymen
Použitý software:
GEO 5 - Pažení návrh
GEO 5 - Pažení posudek
Čelní pohled na patrové pažení z vrtaných mikropilot s kotvenou převázkou Levá strana stavební jámy s pažením Posudek pažícího návrhu

Budova společnosti Soyak, Istanbul, Turecko

Název:
Výšková budova spol. Soyak
Místo:
Istanbul, Turecko
Realizace:
2011-2012
Zpracovatelé dokumentace:
NYS Project Consultancy and Constracting Co.
Technická specifikace:
Hloubka stavební jámy: 32,5 m
Množství pilot: 10.700 m
Celková délka kotev: 71.000 m
Vytěžená zemina: 205.000 m3
Použitý software:
GEO 5 - Pažení posudek
Pilotová stěna Detail rozpěr Zadání podpor v programu Pažení posudek

Přehrada Kanianka, Slovensko

Název:
Přehrada Kanianka
Místo:
obec Kanianka, Slovenská republika
Realizace:
2004
Zpracovatelé dokumentace:
Posudek zhotovil Ing. Andrej Kasana
Použitý software:
GEO 5 - Stabilita svahu
GEO 5 - MKP
Regulační výpusť Hráz přehrady Výpočet napětí metodou konečných prvků

Podchod pro pěší, Gdaňsk, Polsko

Název:
Podchod pro pěší v Gdaňsku
Místo:
Gdaňsk, Polsko
Realizace:
2013
Zpracovatelé dokumentace:
INGEO Sp. z o.o.
Dr. Ing. Marcin Blockus
Použitý software:
GEO 5 - MKP – Tunel
Podchod pro pěší a cyklisty Podchod pro pěší - MKP výstupní dokument Podchod pro pěší - MKP výstupní dokument 2

Q22

Název:
Q22
Místo:
Varšava, Polsko
Realizace:
2013 - 2016
Zpracovatelé dokumentace:
Buro Happold Polska Sp. z o.o.
Maciej Sobotkowski, MSc. Eng.
Zbigniew Czajewski, MSc. Eng.
Technická specifikace:
155 m vysoká kancelářská budova s 5 podzemními patry. Hloubka stavební jámy přes 20m.
Použitý software:
GEO 5 - Pažení posudek
Celkový pohled na staveniště. Pažící rozpěry. GEO5 - Pažení posudek - zadání rozpěr.

Záporová stěna Redirock, Newport, USA

Název:
Sanville memorial public works facility
Místo:
Newport, USA
Realizace:
2008
Zpracovatelé dokumentace:
Souhegan Valley Engineering Inc.
New Hampshire, Newport USA
Použitý software:
GEO 5 - Redi-Rock zeď freeware
Záporová stěna Celkový pohled na konstrukci záporové stěny Posouzení zdi

Nákupní centrum, Antalya, Turecko

Název:
Nákupní centrum
Místo:
Antalya, Turecko
Realizace:
2009-2010
Zpracovatelé dokumentace:
NYS Project Consultancy and Constracting Co.
Technická specifikace:
Hloubka stavební jámy: 24 m
Hloubka pilot: 18 m
Délka kotev: 108 m
Použitý software:
GEO 5 - Pažení posudek
Pohled na patrové pažení z vrtaných pilot s kotvenou převázkou Stavební jáma s pažením Posudek pažícího návrhu

Zajištění strmého svahu, Tenerife Norte, Španělsko

Název:
Zajištění strmého svahu pomocí hřebíkování
Místo:
Valle Colino, Tenerife Norte, Španělsko
Realizace:
2006
Zpracovatelé dokumentace:
Francisco Javier Cruz García
Použitý software:
GEO 5 - Hřebíkovaný svah
Stěna ze stříkaného betonu Výpočet vnitřní a celkové vnější stability za použití programů GEO5 Výsledky výpočtu - průběhy vnitřních sil

Přehrada Tesáre, Slovensko

Název:
Přehrada Tesáre
Místo:
obec Tesáre, Slovenská republika
Realizace:
2004
Zpracovatelé dokumentace:
Posudek zhotovil Ing. Andrej Kasana
Použitý software:
GEO 5 - Stabilita svahu
GEO 5 - MKP
Stavidlo hráze Přehradní hráz Posouzení stability svahu

Odvětrávání tunelu, Lérida, Španělsko

Název:
Odvětrávání tunelu pro vysokorychlostní vlak AVE
Místo:
Avenue Once de Septiembre, Lérida, Španělsko
Realizace:
2008
Zpracovatelé dokumentace:
Ignacio Zuloaga
Použitý software:
GEO 5 - MKP
Výrub tunelu Výpočet geostatického napětí Celkové sedání

Vodárna Hosterwitz, Drážďany, Německo

Název:
Vodárna Hosterwitz
Místo:
Drážďany - Hosterwitz, Německo
Realizace:
2012
Zpracovatelé dokumentace:
G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft mbH
Gewerbepark "Schwarze Kiefern", 09581 Freiberg
Dipl. – Ing. Juraj Ortuta, Dipl. – Ing. Andreas Köhler
Technická specifikace:
Posouzení bezpečnosti komplexu budov při plánovaném zvýšení protipovodňové ochrany vodárny Hosterwitz.
Použitý software:
GEO 5 - MKP
Vodárenský komplex Hosterwitz Geotechnický model Výpočet deformace podloží pod základy budov

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.