Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5 software

Geotechnický BIM

BIM (Building Information Modeling) je efektivní propojení lidí, procesů a nástrojů po celou dobu životnosti projektu. BIM principy lze aplikovat v geotechnice a geologii, proto v této technologii vidíme jednoznačnou budoucnost a plně se jí věnujeme.

V našem pojetí jsou základem práce podle BIM tři následující body:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Způsob práce
Elektronické ukládání a zpracování veškerých dat
a modelů po dobu celé životnosti konstrukce - od návrhu přes realizaci až po provoz a údržbu

Komunikace
Možnost tato data sdílet mezi programy pracující s technologií BIM

4D model
Modelování konstrukce ve 3D s postupnými změnami v čase

Způsob práce

Základním článkem našeho přístupu k BIM je program Stratigrafie, na něj pak navazují ostatní programy. V programu začínáme sběrem informací o lokalitě a postupujeme až k vytvoření 3D modelu. Postup práce může vypadat takto:

 • Načtení aktuálních a historických map oblasti
 • Načtení geodeticky zaměřených bodů terénu
 • Načtení historických vrtů a zkoušek z veřejných online zdrojů (ČGS, ČZKÚ)
 • Definice plánovaného průzkumu, odeslání dat do mobilního zařízení
 • Nahrání dat o provedeném průzkumu z mobilního zařízení, načtení fotografií a videí
 • Korekce vrtů a zkoušek, vytvoření zprávy o geologickém průzkumu
 • Nahrání dat z laboratoře
 • Definice zemních profilů jako interpretace provedených zkoušek
 • Vytvoření geotechnických typů zemin a hornin
 • Vytvoření geologických řezů
 • Vytvoření 3D modelu z vytvořených řezů
 • Dopočet parametrů geotechnických typů podle vytvořeného modelu
 • Export výsledného modelu, profilů a řezů do dalších programů pro geotechnické výpočty

Geologická mapa oblasti

Geologické vrty a zkoušky

Geologický řez

Komunikace

Programy GEO5 umožňují komunikovat nejen mezi sebou, ale i s mnoha dalšími programy.

 • Importovat a exportovat tabulky a textové soubory na mnoha úrovních (XLSX, ODS, TXT)
 • Číst specializované datové formáty (např. pro data polních zkoušek – CPT, DMT, SPT, …)
 • Načítat objekty vytvořené v jiných programech (DXF, DWG, LandXML)
 • Používat celosvětové standardy (AGS a výhledově DIGGS)
 • Předávat data v standardních formátech do jiných programů (DXF, DWG, IFC, LandXML, XLSX, ODS)

Import DXF dat

IFC export z programu

Import do AutoCADu

4D model

 • Základem modelování je vytvoření 3D modelu podloží, se kterým se pak dále pracuje
 • V rámci jednotlivých fází budování lze modelovat zemní úpravy, nahrávat objekty – stavby
 • V jednotlivých programech lze také modelovat historii výstavby

3D model podloží

Zemní úpravy terénu

BIM přístup zajišťuje především velkou úsporu času a uchování všech dat na jednom místě. Zůstává zřejmé, z jakých předpokladů se vycházelo při vytvoření dat, jaká byla přijata zjednodušení a jak byla naměřená data interpretována.

Více názorů

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.