Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Osobní Instalace

Osobní Instalace

Osobní instalace je systém pro personalizovanou správu instalací a licencí softwarových produktů společnosti Fine. Stáhněte si Osobní instalaci, která rozpozná Vaši licenci podle připojeného hardwarového klíče a instalace/aktualizace je připravena na míru konkrétnímu uživateli.

Jak to funguje?

 • Vaše licence je rozpoznána podle připojeného hardwarového klíče a instalace/aktualizace je připravena na míru konkrétnímu uživateli.
 • Osobní Instalaci mohou používat všichni uživatelé bez ohledu na verzi zakoupeného produktu.
  • Uživatel s předplacenou službou Fine Maintenance získává poslední vydanou edici produktu.
  • Uživateli bez Fine Maintenance je vždy nabídnuta poslední možná aktualizace v rámci edice, kterou má zakoupenou (resp. na kterou má nárok).
 • Kontrolu aktuální verze nainstalovaného produktu lze kdykoliv provést pomocí zástupce v nabídce Start. popř. spuštěním Osobní Instalace.

Výhody

 • Při aktualizaci se stahují pouze potřebná data.
 • Při dodatečném nákupu programů máte právě zakoupené programy ihned k dispozici.
 • Instalace demoverzí nových programů či nových verzí produktů nenarušují běh licencovaných (a již nainstalovaných) programů.
 • Přemístění programů z počítače na počítač je možné pouhým kopírováním.

Zástupce v nabídce Start

Aktuální programy/verze programů máte k dispozici pouhým kliknutím na zástupce v programové nabídce.

Složka s nainstalovanými programy nově obsahuje také aktualizační program Výber instalace programů (zakoupených, případně demoverze)