Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Podrobné podmínky

Podrobné podmínky

Program podpory Fine Maintenance

V rámci servisní smlouvy Fine Maintenance se společnost Fine zavazuje k poskytování podpory a údržby programových systémů Fine. Smlouva se uzavírá pro skupinu produktů GEO5 resp. pro skupinu produktů FIN EC. Ve smlouvě jsou zahrnuty všechny programy v dané skupině programů, které uživatel vlastní. Uživatelům programů TRUSS4 je stálá podpora poskytována zdarma v rámci nájmu.

Fine Maintenance zajišťuje uživateli neomezený přístup k aktualizacím programů, prioritní technickou hotline, odborné poradenství a slevy na nákup dalších programů.

Cena služby

Roční předplatné služby Fine Maintenance činí 15 % z aktuální ceny všech zakoupených licencí GEO5 (resp. 10 % z aktuální ceny všech zakoupených licencí FIN EC). Do výpočtu ceny Fine Maintenance se nezapočítávají množstevní slevy poskytované v okamžiku nákupu.

Doba platnosti

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Poplatek za služby Fine Maintenance je hrazen vždy na období jednoho roku ode dne zakoupení programu a je splatný na základě faktury vystavené dodavatelem.

Výpověď smlouvy

Smluvní vztah lze ukončit písemnou výpovědí uživatele zaslanou na email hotline@fine.cz před uplynutím období, za které je služba uhrazena.

Upgrade programů

Předplatitelé služby Fine Maintenance(produkty GEO5, FIN EC) získávají aktuální edici zdarma. Edice může mít libovolné množství verzí vydávaných v průběhu roku. Verze obsahují nejen opravy, ale především různá vylepšení a nové funkce programů. Pro všechny uživatele dané edice jsou k dispozici okamžitě a zdarma. Součástí aktualizací je také nápověda (ve vybraných jazycích) obsažená v programech.

Dostupnost aktualizací

GEO5

Nová edice se vydává jednou ročně, vždy 1. listopadu a je označena rokem vydání za jménem softwaru (GEO5 2017). Programy lze okamžitě aktualizovat prostřednictvím Osobní Instalace, kterou je možné kdykoliv stáhnout z našich internetových stránek. O uveřejnění nové edice, resp. verze může být uživatel informován prostřednictvím Fine Zpravodaje.

FIN EC

Nová edice se vydává jednou ročně, vždy 15. listopadu a je označena rokem vydání za jménem softwaru (FIN EC 2017). Programy lze okamžitě aktualizovat prostřednictvím Osobní Instalace, kterou je možné kdykoliv stáhnout z našich internetových stránek. O uveřejnění nové edice, resp. verze může být uživatel informován prostřednictvím Fine Zpravodaje.

Technická podpora

Technická podpora se poskytuje prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo osobně v kancelářích dodavatele. Pracovníci technické podpory řeší problémy spojené s instalací nebo nastavením programu. Hotline je poskytována v pracovní dny 9:00–12:00 a 13:00–16:00 h.

Odborné poradenství

Zákazníci s platnou servisní smlouvou mají rovněž nárok na odborné konzultace spojené s problémy, které náš software řeší. Konzultace probíhají prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo osobně v kancelářích dodavatele a jsou poskytovány v pracovní dny 9:00–12:00 a 13:00–16:00 h.

Sleva na nákup dalších programů a licencí

Stávajícím předplatitelům servisní smlouvy poskytujeme speciální 10% slevu na nákup dalších programů nebo licencí zakoupených programů. Sleva je k dispozici za následujících podmínek.

Nově přidané programy do balíčku zdarma

Jakmile zařadíme nově vydaný program do balíčku, předplatitelé Fine Maintenance daného balíčku získávají program zdarma.

Potřebujete okamžitou podporu a aktuální software?

Získejte cenu za Fine Maintenance ihned po přihlášení do svého účtu nebo nás kontaktujte.