Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Podrobné podmínky

Podrobné podmínky

Program podpory Fine Maintenance

V rámci servisní smlouvy Fine Maintenance se společnost Fine zavazuje k poskytování podpory a údržby programových systémů Fine. Smlouva se uzavírá pro skupinu produktů GEO5 resp. pro skupinu produktů FIN EC. Ve smlouvě jsou zahrnuty všechny programy v dané skupině programů, které uživatel vlastní. Uživatelům programů TRUSS4 je stálá podpora poskytována zdarma v rámci nájmu.

Fine Maintenance zajišťuje uživateli neomezený přístup k aktualizacím programů, prioritní technickou hotline, odborné poradenství a slevy na nákup dalších programů.

Cena služby

Roční předplatné služby Fine Maintenance činí 15 % z aktuální ceny všech zakoupených licencí GEO5 (resp. 10 % z aktuální ceny všech zakoupených licencí FIN EC). Do výpočtu ceny Fine Maintenance se nezapočítávají množstevní slevy poskytované v okamžiku nákupu.

Doba platnosti

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Poplatek za služby Fine Maintenance je hrazen vždy na období jednoho roku ode dne zakoupení programu a je splatný na základě faktury vystavené dodavatelem.

Výpověď smlouvy

Smluvní vztah lze ukončit písemnou výpovědí uživatele zaslanou na email hotline@fine.cz před uplynutím období, za které je služba uhrazena.

Upgrade programů

Předplatitelé služby Fine Maintenance(produkty GEO5, FIN EC) získávají aktuální edici zdarma. Edice může mít libovolné množství verzí vydávaných v průběhu roku. Verze obsahují nejen opravy, ale především různá vylepšení a nové funkce programů. Pro všechny uživatele dané edice jsou k dispozici okamžitě a zdarma. Součástí aktualizací je také nápověda (ve vybraných jazycích) obsažená v programech.

Dostupnost aktualizací

GEO5

Nová edice se vydává jednou ročně, vždy 1. listopadu a je označena rokem vydání za jménem softwaru (GEO5 2017). Programy lze okamžitě aktualizovat prostřednictvím Osobní Instalace, kterou je možné kdykoliv stáhnout z našich internetových stránek. O uveřejnění nové edice, resp. verze může být uživatel informován prostřednictvím Fine Zpravodaje.

FIN EC

Nová edice se vydává jednou ročně, vždy 15. listopadu a je označena rokem vydání za jménem softwaru (FIN EC 2017). Programy lze okamžitě aktualizovat prostřednictvím Osobní Instalace, kterou je možné kdykoliv stáhnout z našich internetových stránek. O uveřejnění nové edice, resp. verze může být uživatel informován prostřednictvím Fine Zpravodaje.

Technická podpora

Technická podpora se poskytuje prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo osobně v kancelářích dodavatele. Pracovníci technické podpory řeší problémy spojené s instalací nebo nastavením programu. Hotline je poskytována v pracovní dny 9:00–12:00 a 13:00–16:00 h.

Odborné poradenství

Zákazníci s platnou servisní smlouvou mají rovněž nárok na odborné konzultace spojené s problémy, které náš software řeší. Konzultace probíhají prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo osobně v kancelářích dodavatele a jsou poskytovány v pracovní dny 9:00–12:00 a 13:00–16:00 h.

Sleva na nákup dalších programů a licencí

Stávajícím předplatitelům servisní smlouvy poskytujeme speciální 10% slevu na nákup dalších programů nebo licencí zakoupených programů. Sleva je k dispozici za následujících podmínek.

Nově přidané programy do balíčku zdarma

Jakmile zařadíme nově vydaný program do balíčku, předplatitelé Fine Maintenance daného balíčku získávají program zdarma.

Potřebujete okamžitou podporu a aktuální software?

Získejte cenu za Fine Maintenance ihned po přihlášení do svého účtu nebo nás kontaktujte.