Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Jak se přihlásit?

Nový i stávající uživatel se může přihlásit do programu Fine Maintenance emailem nebo prostřednictvím našeho Obchodu.

Novému uživateli je na základě objednávky zaslána faktura a servisní smlouva o podpoře a údržbě programového systému. Smlouvu není třeba zasílat zpět. Jakmile je faktura uhrazena, smlouva vstupuje v platnost a uživatel získává přístup ke všem výhodám programu podpory Fine Maintenance.

Stávajícímu předplatiteli je 30 dní před vypršením servisní smlouvy zaslán email s proforma fakturou. Jakmile je platba připsána na náš účet, servisní smlouva je prodloužena a uživateli je zaslán daňový doklad. Rovněž lze zaplatit platební kartou. Smluvní vztah lze ukončit písemnou výpovědí uživatele zaslanou na email hotline@fine.cz nejpozději jeden měsíc před uplynutím období za které je služba uhrazena.

Co potřebujete vědět:

  • Servisní smlouva Fine Maintenance se uzavírá pro danou skupinu produktů (GEO5, FIN EC). Uživatelům programů TRUSS4 je stálá podpora poskytována zdarma v rámci nájmu.
  • Uživatelé Fine Maintenance mají okamžitý přístup k nejnovější edici GEO5, resp. nejnovější verzi FIN EC.
  • Roční předplatné služby Fine Maintenance činí 15 % z aktuální ceny všech zakoupených licencí GEO5 (resp. 10 % z aktuální ceny všech zakoupených licencí FIN EC).
  • Do výpočtu ceny Fine Maintenance se u jednotlivých programů nezapočítávají množstevní slevy. Vyjímku tvoří balíčky, kde je poplatek za Fine Maintenance pevně stanoven.
  • Cena za služby Fine Maintenance je hrazena vždy na období jednoho roku ode dne zakoupení programu a je splatná na základě faktury vystavené dodavatelem.
  • Pokud má stávající uživatel programy ve starší edici GEO5 resp. verzi FIN EC, musí nejdříve aktualizovat software prostřednictvím zakoupení Jednorázového Upgrade

Potřebujete okamžitou podporu a aktuální software?

Získejte cenu za Fine Maintenance ihned po přihlášení do svého účtu nebo nás kontaktujte.