Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Jak se přihlásit?

Nový i stávající uživatel se může přihlásit do programu Fine Maintenance emailem nebo prostřednictvím našeho Obchodu.

Novému uživateli je na základě objednávky zaslána faktura a servisní smlouva o podpoře a údržbě programového systému. Smlouvu není třeba zasílat zpět. Jakmile je faktura uhrazena, smlouva vstupuje v platnost a uživatel získává přístup ke všem výhodám programu podpory Fine Maintenance.

Stávajícímu předplatiteli je 30 dní před vypršením servisní smlouvy zaslán email s proforma fakturou. Jakmile je platba připsána na náš účet, servisní smlouva je prodloužena a uživateli je zaslán daňový doklad. Rovněž lze zaplatit platební kartou. Smluvní vztah lze ukončit písemnou výpovědí uživatele zaslanou na email hotline@fine.cz před uplynutím období za které je služba uhrazena.

Co potřebujete vědět:

  • Servisní smlouva Fine Maintenance se uzavírá pro danou skupinu produktů (GEO5, FIN EC). Uživatelům programů TRUSS4 je stálá podpora poskytována zdarma v rámci nájmu.
  • Uživatelé Fine Maintenance mají okamžitý přístup k nejnovější edici GEO5, resp. nejnovější verzi FIN EC.
  • Roční předplatné služby Fine Maintenance činí 15 % z aktuální ceny všech zakoupených licencí GEO5 (resp. 10 % z aktuální ceny všech zakoupených licencí FIN EC).
  • Do výpočtu ceny Fine Maintenance se u jednotlivých programů nezapočítávají množstevní slevy. Vyjímku tvoří balíčky, kde je poplatek za Fine Maintenance pevně stanoven.
  • Cena za služby Fine Maintenance je hrazena vždy na období jednoho roku ode dne zakoupení programu a je splatná na základě faktury vystavené dodavatelem.
  • Pokud má stávající uživatel programy ve starší edici GEO5 resp. verzi FIN EC, musí nejdříve aktualizovat software prostřednictvím zakoupení Jednorázového Upgrade

Potřebujete okamžitou podporu a aktuální software?

Získejte cenu za Fine Maintenance ihned po přihlášení do svého účtu nebo nás kontaktujte.