Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

GEO5

Vyztužené náspy

Program je určen k návrhu a posouzení prefabrikovaných zdí, svahů a náspů stabilizovaných geovýztuhami.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vlastnosti programu

 • zabudovaná databáze dostupných geovýztuh (geomříží) – Fortrac, Tensar, Miragrid, KB-grid, Acegrid, Secugrid, Enkagrid
 • jednoduché a přehledné zadávání, generace rozmístění výztuh
 • různé typy svahů: prefabrikované bloky na líci vyztuženého náspu, jednoduchý násep nebo svah členěný lavičkami (včetně možnosti zadání krytu)
 • posouzení posunutí po výztuze, přetržení a vytržení výztuhy
 • posouzení celkové stability s kruhovou smykovou plochou (Bishop, Spencer)
 • posouzení podle EN 1997-1, LRFD nebo klasickým způsobem (stupeň bezpečnosti, mezní stavy)
 • obecně vrstevnaté prostředí
 • zabudovaná databáze zemin podle ČSN 73 1001
 • možnost zadání vice fází budování
 • možnost zadání smykové plochy graficky
 • libovolné množství přitížení na povrchu i v hloubce (celoplošné, pásové, lichoběžníkové)
 • libovolné množství osamělých sil vstupujících do výpočtu (modelování kotev, svodidel)
 • modelování vody před i za konstrukcí, možnost modelování artézské vody
 • zcela obecný tvar terénu za konstrukcí
 • možnost zadání laviček před konstrukcí
 • odpor na líci konstrukce (nulový, klidový, pasivní)
 • výpočet zemních tlaků v efektivních i totálních parametrech
 • vliv zemětřesení (Mononobe–Okabe, Arrango, čínské normy)
 • posouzení fiktivní zdi na posunutí a překlopení
 • posouzení posunutí a překlopení libovolné části zdi (dimenzování)
 • posouzení vnitřní stability (poddajné a nepoddajné výztuhy)

Další výhody

Výukové materiály

Napojení na programy

Program umožňuje přenést některá data k dalšímu posouzení do následujících programů:

Více o možnostech propojení programů GEO5.

Ukázka výstupu z programu Vyztužené náspy

GEO5 Vyztužené náspy - Ukázka výstupu z programu Vyztužené náspy

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.