Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

GEO5

Pilota CPT

Program je určen k posouzení únosnosti a sedání osamělé piloty či skupiny pilot na základě výsledků statických penetračních zkoušek (CPT).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vlastnosti programu

 • výpočet únosnosti piloty na patě a plášti podle následujících norem a metod
  • EN 1997-2
  • NEN 6743
  • LCPC (Bustamante)
  • Schmertmann
 • průřez piloty kruhový či obdélníkový (s možností rozšíření paty)
 • uvažování vlivu technologie provádění pilot
 • automatický dopočet součinitelů upravujících velikost únosnosti resp. plášťového tření dle zvolené metody výpočtu
 • zabudovaná databáze zemin podle ČSN 73 1001
 • obecně vrstevnaté prostředí
 • import CPT zkoušek v TXT formátu, gINT formátu nebo standard NEN
 • posouzení podle mezních stavů nebo stupně bezpečnosti
 • výpočet mezní zatěžovací křivky a sednutí piloty pro dané zatížení
 • negativní plášťové tření

Vývoj programu se prováděl za podpory grantu AV ČR č. 1ET410430516 „Spolehlivostní analýza geotechnických konstrukcí pomocí MKP“ projektu „Informační společnost“.

Další výhody

Výukové materiály

GEO5 2017

GEO5 2017

Co aktualizace přináší?

 • Posouzení únosnosti kotev v Pažení posudku
 • Výpočet skupiny mikropilot ve Skupině pilot
 • Zadání a posouzení průřezů v Pažení návrhu
 • Modelování zemětřesení v MKP

Ukázka výstupu z programu Pilota CPT

GEO5 Pilota CPT - Ukázka výstupu z programu Pilota CPT

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.