Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

GEO5

Pažící konstrukce

GEO5 umožňuje kompletní návrh a posouzení svislých pažících konstrukcí rozličných typů. Pažení může být kotvené i nekotvené, rozpírané, lze počítat i záporové pažení.

Programy na posouzení pažících konstrukcí

Základním programem pro výpočet kotvených resp. rozpíraných pažících stěn je program Pažení posudek. Umožňuje výpočet reálného chování konstrukce v průběhu budování, výpočet deformací a vnitřních sil na konstrukci, posouzení vnitřní stability kotevního systému a dimenzování průřezů z oceli resp. železobetonu.

Pro rychlý návrh nekotvených konstrukcí a částečný návrh kotvených konstrukcí je určen program Pažení návrh, který počítá nutnou délku konstrukce v zemině.

Oba programy umožňují modelovat všechny typy běžně užívaných pažení (podzemní stěny, pilotové stěny, štětovnice, záporové pažení) včetně zadání kotev nebo rozpěr.

Oba programy rovněž umožňují posoudit celkovou stabilitu pomocí programu Stabilita svahu.

Zatížení a namáhání kruhové svislých šachet lze spočítat programem Šachta.

Příbuzné programy:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.