Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

GEO5

Pažící konstrukce

GEO5 umožňuje kompletní návrh a posouzení svislých pažících konstrukcí rozličných typů. Pažení může být kotvené i nekotvené, rozpírané, lze počítat i záporové pažení.

Programy na posouzení pažících konstrukcí

Základním programem pro výpočet kotvených resp. rozpíraných pažících stěn je program Pažení posudek. Umožňuje výpočet reálného chování konstrukce v průběhu budování, výpočet deformací a vnitřních sil na konstrukci, posouzení vnitřní stability kotevního systému a dimenzování průřezů z oceli resp. železobetonu.

Pro rychlý návrh nekotvených konstrukcí a částečný návrh kotvených konstrukcí je určen program Pažení návrh, který počítá nutnou délku konstrukce v zemině.

Oba programy umožňují posoudit celkovou stabilitu pomocí programu Stabilita svahu.

Zatížení a namáhání kruhové svislých šachet lze spočítat programem Šachta.

Příbuzné programy:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.