Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

GEO5

Sedání

Výpočet sedání terénu od přitížení, resp. změny hladiny podzemní vody a určení poklesové kotliny podle ČSN 73 1001.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vlastnosti programu

 • teorie výpočtu sednutí (Janbu, NEN–Buismann, Soft soil model, pomocí indexu a součinitele stlačitelnosti, sekundární sedání podle Laddeho, ČSN 73 1001)
 • libovolné množství přitížení
 • zabudovaná databáze zemin podle ČSN 73 1001
 • libovolné množství postupů výstavby (násypy, zářezy)
 • zobrazení celkových výsledků sednutí nebo rozdílů oproti minulé fázi budování
 • omezení deformační zóny podle teorie strukturní pevnosti, procentem geostatického napětí nebo nestlačitelným podložím
 • výpočet sedání pomocí edometrického modulu zadaného edometrickou křivkou
 • automatický výpočet sednutí a napětí ve všech rozhodujících bodech
 • výpočet konsolidace (primární, sekundární - Ladd)
 • výstupy sednutí po jednotlivých vrstvičkách
 • zobrazení výsledků pomocí barevné škály
 • grafické zobrazení stupně konsolidace v čase
 • Import a export dat ve formátu DXF

Další výhody

Výukové materiály

GEO5 2017 - Jarní aktualizace

GEO5 2017

Co aktualizace přináší?

 • Redukce dimenzačních momentů a smykových sil nad podporami (Deska)
 • Možnost uvažovat zvýšený aktivní tlak působící na zeď (podle EAB a SIA 260, SIA 267)
 • Možnost uvažovat hřebíky (Stabilita svahu)
 • Výpočet konstrukce zatížené seismicitou (NCMA-SRW)

Ukázka výstupu z programu Sedání

GEO5 Sedání - Ukázka výstupu z programu Sedání

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.