Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

GEO5

MKP – Tunel

Modul Tunel je určen k výpočtu tunelů metodou konečných prvků. Tunel je rozšířením programu MKP.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vlastnosti programu

Modul MKP - Tunel obsahuje tyto funkce:

 • zadávání tvaru ostění v samostatném preprocesoru (s možností ukládání a načítání dat ve vlastním formátu)
 • jednoduché umístění zadaných ostění do masívu (korekce a vytvoření vlastního modelu s generací sítě je zcela automatická)
 • načítání ostění z DXF formátu
 • modelování 3D charakteru ražby relaxačním faktorem
 • možnost zadávat kloubové uložení konců nosníkových prvků
 • zadání zatížení teplotou
 • uvažování bobtnání zeminy
 • uvažování technologického smrštění ostění
 • zadání vyhodnocovacích bodů kdekoliv v masívu resp. spojnice mezi body
 • zobrazení průběhů vnitřních sil a deformací jen na aktivních částech ostění,
 • zadání jednotlivých kotev upnutých po celé délce, resp. chycených na koncích kotvy
 • zadání kotev definicí prokotvených oblastí
 • možnost dimenzování železobetonového ostění pomocí interakčního diagramu

Vývoj programu se prováděl za podpory grantu AV ČR č. 1ET410430516 „Spolehlivostní analýza geotechnických konstrukcí pomocí MKP“ projektu „Informační společnost“.

Další výhody

Výukové materiály

Moduly programu MKP:

Modul nelze koupit samostatně, musíte mít zakoupen program MKP.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.