Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

GEO5

Pilota

Program je určen k posouzení svislé únosnosti tlačené i tažené piloty, sedání piloty a vodorovné únosnosti osamělé piloty. Posouzení může být provedeno jak podle EN 1997-1, tak i klasických způsobem (mezní stavy, stupeň bezpečnosti, ČSN 73 1002).

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vlastnosti programu

 • výpočet svislé únosnosti:
  • Komentář k ČSN 73 1002 (teorie mezních stavů pro výpočet opřené piloty o skalní podloží tvořené horninami R1, R2)
  • metoda Tomlinson
  • NAVFAC DM 7.2
  • metoda efektivních napětí
 • sedání:
  • Lineární zatěžovací křivka (Poulos)
  • Nelineární zatěžovací křivka (Masopust)
 • EN 1997 - možnost volby dílčích součinitelů podle Národních příloh
 • EN 1997 - výpočet podle všech návrhových přístupů, uvažování návrhových situací
 • přístupů, uvažování návrhových situací
 • výpočet mezní zatěžovací křivky metodou konečných prvků z přetvárných charakteristik zemin
 • výpočet vodorovné únosnosti pilot (pružný poloprostor, Bromsova metoda)
 • výpočet únosnosti piloty po zatěžovacích stavech
 • stanovení modulu reakce podloží po pilotě (lineární, konstantní, Vesic, Matlock a Reese, ČSN 73 1004)
 • tvary průřezu piloty (kruh, obdélník, I–průřez, kříž)
 • možnost změny průměru kruhové piloty po hloubce
 • negativní plášťové tření
 • uvažování vlivu technologie provádění piloty (vrtané, beraněné, CFA piloty)
 • dimenzování piloty z železobetonu na ohyb a smyk podle ČSN, EC 2, BS, PN, IS, ACI, GB, SNiP
 • posouzení ocelových pilot
 • posouzení dřevěnných pilot

Další výhody

Výukové materiály

GEO5 2017

GEO5 2017

Co aktualizace přináší?

 • Posouzení únosnosti kotev v Pažení posudku
 • Výpočet skupiny mikropilot ve Skupině pilot
 • Zadání a posouzení průřezů v Pažení návrhu
 • Modelování zemětřesení v MKP

Ukázka výstupu z programu Pilota

GEO5 Pilota – Ukázka výstupu z programu Piloty

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.