Průřez – Výpočet průřezových charakteristik libovolných průřezů

Program pro tvorbu průřezu a výpočet základních průřezových charakteristik.

Tento program je nabízen jako součást produktů Fin 2D, Fin 3D, Ocel, Ocel požár, Beton

Ukázky programu Průřez

Průřez - Charakteristiky betonového průřezu Průřez - Charakteristiky svařeného ocelového průřezu Průřez - Charakteristiky spřaženého průřezu ocel-beton

Možnosti zadávání

 • používání průřezů z databáze (ocelové válcované profily, nejčastěji používané tvary betonových, dřevěných a zděných průřezů)
 • vytváření libovolných tvarů průřezů pomocí polygonů, kružnic a kruhových oblouků
 • otvory libovolného tvaru (kruhové, polygonální)
 • možnost natáčení, posouvání a překlápění jednotlivých částí nebo celých průřezů
 • kombinování částí průřezu z různých materiálů (např. ocelobetonové průřezy)

Výsledky

 • možnost výpočtu skutečných průřezových charakteristik (bez ohledu na použité materiály) nebo výpočet ideálních průřezových charakteristik (přepočtených na některý z použitých materiálů)
 • poloha těžiště průřezu
 • délka obvodu průřezu
 • plocha průřezu
 • momenty setrvačnosti průřezu
 • poloměry setrvačnosti průřezu
 • průřezové moduly v krajních bodech průřezu
 • elipsa setrvačnosti průřezu
 • momenty a poloměry setrvačnosti k hlavním centrálním osám průřezu
 • moment tuhosti v prostém kroucení
 • polární moment a poloměr setrvačnosti průřezu

Program pracuje samostatně, avšak lze ho též použít v návaznosti na jiné programy. Program Průřez může být v těchto případech použit k zadání obecných průřezů, které nejsou obsaženy ve výchozí databázi.

Ukázka výstupu z programu Průřez

FIN EC Průřez - Ukázka textového PDF výstupu FIN EC Průřez - Ukázka grafického PDF výstupu

Možnosti výstupů FIN EC

 • Přehledné jednostránkové nebo podrobné textové výstupy
 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Tvorba vlastních šablon dokumentůProgram Průřez je nyní součástí programů FIN 2D, FIN 3D, Ocel a Beton.

FIN EC Demoverze

FIN EC verze 5

 • Nové cenově zvýhodněné
  balíčky
 • Sjednocení některých
  programů při zachování
  funkčnosti
 • Nové programy zdarma:
  Prostup tepla
  Parametrická teplotní křivka

» Více o změnách ve verzi 5

Napojení na statické programy

Jednotlivé programy fungují samostatně, mohou být však využity též při práci v těchto programech:

 • FIN 3D – prostorové prutové konstrukce
 • FIN 2D – prutové konstrukce v rovině

Průřezy vytvořené tímto programem mohou být posouzeny v následujících dimenzačních programech:

 • Beton – Posouzení železobetonových prvků
 • Ocel – Posouzení obecných ocelových průřezů
 • Ocel požár – Požární odolnost ocelových konstrukcí

 

0
0
Košík je prázdný

Objednat

Jazyk: česky

Company Fine develops structural engineering software with main focus on geotechnical software and structural engineering analyses.

Společnost Fine se zabývá vývojem stavebního software, zejména programů na statické výpočty, zakládání staveb a geotechniku.

Fine es una compañía que desarrolla y suministra programas de ingeniería civil especializada en programas geotécnicos y de estructuras.

A empresa Fine desenvolve softwares de engenharia estrutural focados em projetos e análises geotécnicas.

Fine Unternehmen gehört zu den führenden Entwicklern von Ingenieurbau-Software weltweit. Seit 1989 beschäftigt sich Fine mit der Entwicklung und Absatz der Programme für Statistik, Dimensionierung, Gründung und Geotechnik.

Fine développe et commercialise des logiciels de conception et d’analyse des structures et projets géotechniques.

Компания Fine занимается разработкой строительного программного обеспечения, особенно программ для расчета статики и геотехнических программ.

Firma MMGEO jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce oprogramowania do projektowania analizy zagadnień geotechnicznych GEO5.

Fine je Češko podužeće koje razvija i dobavlja konstrukcijske i geotehničke programe.

A Fine építőmérnöki szoftvereket fejleszt, elsősorban statikai és geotechnikai programokat.

Η εταιρεία Fine αναπτύσσει λογισμικό για πολιτικούς μηχανικούς και ειδικά για γεωτεχνικά θέματα και δομοστατικά θέματα.

Công ty Fine là công ty có ngưồn gốc từ Cộng hòa Séc, phát trển và cung cấp phần mềm dành cho kỹ thuật xây dựng, trình đặc biệt dành cho phân tích tĩnh học thiết kế kết cấu, nền móng và địa kỹ thuật.

欧洲精细岩土软件岩土工程设计与分析软件.

شرکت Fine توسعه دهنده نرم افزار های مهندسی عمران با نگاه ویژه به نرم افزار های ژئوتکنیک و تحلیل های سازه ای مهندسی می باشد.