Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

GEO5

Opěra

Program je určen k návrhu a posouzení mostní opěry. Program umožňuje posoudit mostní opěru na překlopení, posunutí, únosnost základové půdy a nadimenzovat rozhodující průřezy (včetně křídel) z prostého betonu, resp. železobetonu podle normy ČSN 73 6206 „Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí“.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vlastnosti programu

 • posouzení podle EN 1997-1, LRFD nebo klasickým způsobem (stupeň bezpečnosti, mezní stavy)
 • EN 1997 - možnost volby dílčích součinitelů podle Národních příloh
 • EN 1997 - výpočet podle všech návrhových přístupů, uvažování návrhových situací
 • výpočet podle ČSN 73 6206 „Navrhování betonových a železobetonových mostních
 • obecně vrstevnaté prostředí
 • zabudovaná databáze zemin podle ČSN 73 1001
 • široká nabídka tvarů zdí
 • přitížení celoplošné, pásové, lichoběžníkové
 • libovolné množství přitížení na povrchu i v hloubce
 • modelování vody před i za konstrukcí, možnost modelování artézské vody
 • libovolné množství osamělých sil vstupujících do výpočtu (modelování kotev, svodidel)
 • posouzení zdi na posunutí a překlopení, posouzení únosnosti základové spáry
 • posouzení betonových a železobetonových průřezů podle ČSN 73 6206 - dříku zdi, předního výstupku zdi, posouzení v pracovní spáře, posouzení mostních křídel
 • výpočet zemních tlaků v efektivních i totálních parametrech
 • posouzení stavebních i provozních ZS
 • posouzení vnitřní i vnější stability konstrukce
 • odpor na líci konstrukce (nulový, klidový, pasivní)
 • zcela obecný tvar terénu za konstrukcí
 • možnost založení opěry na základovém pasu nebo pilotách
 • vliv zemětřesení (Mononobe-Okabe, Arrango, čínské normy)

Další výhody

Výukové materiály

Napojení na programy

Program umožňuje přenést některá data k dalšímu posouzení do následujících programů:

 • Stabilita svahu – pro posouzení externí stability konstrukce
 • Patky – pro výpočet únosnosti základové půdy
 • Skupina pilot – výpočet skupiny pilot
 • Pilota – posouzení a dimenzování osamělé piloty

Více o možnostech propojení programů GEO5.

Ukázka výstupu z programu Opěra

Opěra - Ukázka výstupu z programu Opěra

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.