Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

GEO5

Výrub

Program je určen k výpočtu tvaru poklesové kotliny nad výruby a posouzení porušení budov nad raženými tunely.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vlastnosti programu

 • výpočet poklesových kotlin podle metody ztráty objemu, resp. klasických teorií (Peck, Limanov, Fazekas)
 • tvar poklesové kotliny modelován křivkou podle Gausse nebo Aversina
 • možnost modelování sekvenčního výrubu a více tunelových rour
 • neomezený počet fází budování
 • výpočet tvaru poklesové kotliny, sedání, vodorovných posunů, sklonu a vodorovných přetvoření
 • možnost výpočtu poklesové kotliny jak na povrchu terénu, tak v zadané hloubce v nadloží
 • u klasických metod možnost uvažovat vrstevnaté prostředí
 • u metody ztráty objemu je implementována tabulka s doporučenými hodnotami VL a k
 • osouzení porušení budov na tahové přetvoření, sklon, lokální přetvoření.
 • možnost posouzení konstrukčních celků budov
 • možnost posoudit porušení jako obálku přes všechny fáze budování
 • zabudované doporučené mezní hodnoty hranic porušení
 • více o obecných vlastnostech programového systému GEO5

Porušení budov

V průběhu ražeb řady tunelů pod zástavbou byl upřesněn vztah mezi tvarem poklesové kotliny a poškozením budov do takové míry, že na jeho základě lze plánovat rozsah kompenzací za poškození budov ražbou tunelů s přesností vyhovující jak pro potřeby přípravy zadávací dokumentace, tak i pro potřeby dodavatelů připravujících nabídky na ražbu tunelů.

Program nabízí čtyři typu posouzení porušení budov:

 • tahového porušení
 • porušení vlivem sklonu
 • relativního průhybu budov (nahoru a dolů)
 • zadaného úseku budovy

Na programu jsme spolupracovali s Radko Buckem MSc., Ph.D., který je uznávaným odborníkem v oblasti podzemních staveb. Bohaté zkušenosti získal během spolupráce se světovými konzultantskými společnostmi SG-Geotechnika a D2-Consult. V současné době pracuje jako Chief Tunnel Engineer ve spolecnosti Mott MacDonald Prague.

Získejte další informace o vývoji programu Výrub a jeho dosavadním využití v praxi.

Další výhody

Výukové materiály

Jarní aktualizace GEO5 2016

Jarní aktualizace GEO5 2016

Co aktualizace přináší?

 • Novou prohlížečku výstupních dokumentů
 • Upozornění na novou verzi programu
 • Vlastní nastavení barev v zobrazení a tisku
 • Možnost zadat térén pod korunu zdi
 • Možnost zadat zásyp za zdí

Ukázka výstupu z programu Výrub

GEO5 Výrub - Ukázka výstupu z programu Výrub

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.