Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

GEO5

Skupina pilot

Program je určen k výpočtu skupiny pilot s tuhou základovou deskou pomocí pružinové metody (MKP) nebo analytického řešení. Obecné zatížení pilotové skupiny působí do středu základové desky. Geologický profil je tvořen vodorovnými vrstvami zemin nebo hornin. Piloty mohou být plovoucí, opřené nebo vetknuté do podloží.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vlastnosti programu

Analytická řešení

 • výpočet svislé únosnosti skupiny pilot v soudržné zemině jako řešení únosnosti zemního bloku podle FHWA
 • výpočet svislé únosnosti skupiny pilot v nesoudržné zemině (NAVFAC DM 7.2, Efektivní napětí, ČSN 73 1002)
 • redukce svislé únosnosti skupiny pilot (UFC 3-220-01A, La Barré, Seiler-Keeney)
 • výpočet sedání skupiny pilot v soudržné zemině jako sedání fiktivního plošného základu
 • výpočet sedání skupiny pilot v nesoudržné zemině podle Poulose (mezní zatěžovací křivka)

Pružinová metoda (MKP) - Výpočet prostorového působení skupiny pilot

 • výpočet natočení a deformace (přemístění) tuhé základové desky
 • libovolné množství kombinací zatížení vstupujících do výpočtu
 • kloubové nebo tuhé spojení pilot se základovou deskou
 • možnost zadání šikmých pilot a obecného tvaru základové desky
 • piloty plovoucí, opřené nebo vetknuté do základové půdy
 • výpočet skupiny mikropilot
 • automatický dopočet tuhosti pružin po délce piloty na základě parametrů zemin
 • možnost zadaní vodorovných i svislých pružin po délce piloty
 • průběh deformací a vnitřních sil po délce jednotlivých pilot ve skupině
 • dimenzování nosné výztuže do pilot podle ČSN, EC 2, BS, PN, IS, ACI, GB, SNiP

Další výhody

Výukové materiály

Napojení na programy

Program umožňuje přenést některá data k dalšímu posouzení do následujících programů:

 • Pilota – posouzení a dimenzování osamělé piloty
 • Mikropilota - posouzení osamělé mikropiloty

Více o možnostech propojení programů GEO5.

Ukázka výstupu z programu Skupina pilot

GEO5 Skupina Pilot - Ukázka výstupu z programu Skupina pilot

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.