Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

GEO5

Stratigrafie

GEO5 umožňuje vytvořit digitální model terénu a vrstev z dat geologického průzkumu (geodetická měření, vrty, polní zkoušky SPT, CPT, DMT aj.), což výrazně zjednodušuje práci projektanta a zlepšuje výslednou predikci chování konstrukce.

Program vytvoří digitální model terénu z dat geologického průzkumu

Program Terén umožňuje zhotovit digitální model terénu a vrstev podloží ze zadaných resp. importovaných bodů, hran a vrtů.

Výsledkem je komfortní grafická 3D vizualizace vrstev. Dále program umožňuje jednoduché definování staveb a stavebních úprav a následný výpočet objemu výkopových prací a násypů.

Z programu Terén lze generovat data pro další programy GEO5, což je velice efektivní především pro rovinné úlohy (Stabilita svahu, Sedání, MKP, Nosník).

Příbuzné programy:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.