Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

GEO5

Pažení posudek

Program je určen k výpočtu pažících konstrukcí metodou závislých tlaků. Zatížení konstrukce zemním tlakem je zde redistribuováno v závislosti na skutečné deformaci, což vede k hospodárným návrhům. Program umožňuje modelovat všechny typy běžně užívaných pažení (podzemní stěny, pilotové stěny, štětovnice, záporové pažení) včetně zadání kotev nebo rozpěr. Kromě výpočtu vnitřních sil a deformací program umožňuje posoudit stabilitu kotevního systému a únosnost ocelového resp. betonového průřezu.

Předběžný návrh rozměrů, resp. hloubky vetknutí pažící konstrukce a výpočet sil v kotvách lze provést v programu GEO5 Pažení návrh.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vlastnosti programu

 • libovolné množství výpočtů v rámci jedné úlohy
 • všechny běžně užívané typy pažících konstrukcí (štětová, podzemní, pilotová stěna a záporové pažení)
 • obecně vrstevnaté prostředí
 • zabudovaná databáze zemin podle ČSN 73 1001
 • libovolné množství přitížení na povrchu i v hloubce (celoplošné, pásové, lichoběžníkové, silou)
 • modelování vody před i za konstrukcí, možnost modelování artézské vody
 • libovolné množství osamělých sil vstupujících do výpočtu (modelování kotev, svodidel)
 • automatický výpočet modulu reakce podloží (Schmitt, Ménard, Chadeisson)
 • automatická nebo manuální iterace modulu reakce podloží
 • možnost zadání nelineárního modulu reakce podloží
 • EN 1997 - možnost volby dílčích součinitelů podle Národních příloh
 • EN 1997 - výpočet podle všech návrhových přístupů, uvažování návrhových situací
 • zcela obecný tvar terénu za konstrukcí
 • možnost zadání laviček před konstrukcí
 • vliv zemětřesení (Mononobe–Okabe, Arrango, čínské normy)
 • výpočet zemních tlaků v efektivních i totálních parametrech
 • možnost zadání minimálního dimenzačního tlaku
 • možnost zadání rozpěr, pružin
 • obálka vnitřních sil po fázích budování
 • dimenzování průřezů (ocel, beton) podle různých norem a standardů
 • možnost posouzení hydraulického zdvihu a vyplavování zeminy
 • zatížení konstrukce silou, resp. momentem

Další výhody

Výukové materiály

Napojení na programy

Program umožňuje přenést některá data k dalšímu posouzení do následujících programů:

Více o možnostech propojení programů GEO5.

Ukázka výstupu z programu Pažení posudek

GEO5 Pažení posudek - Ukázka výstupu z programu Pažení posudek

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.