Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

GEO5

Pažení posudek

Program poskytuje komplexní analýzu kotvených a rozepřených pažicích konstrukcí metodou závislých tlaků.

Umožňuje výpočet reálného chování konstrukce v průběhu budování, výpočet deformací a vnitřních sil na konstrukci, posouzení vnitřní stability kotevního systému, dimenzování průřezů z oceli resp. železobetonu a posouzení kotev.

Pro rychlý návrh konstrukcí je určen program GEO5 Pažení návrh, který počítá nutnou délku konstrukce v zemině, vnitřní síly na konstrukci a únosnost železobetonových, ocelových nebo dřevěných průřezů.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Vlastnosti programu

 • výpočet metodou závislých tlaků resp. zatížení konstrukce zemním tlakem je redistribuováno v závislosti na skutečné deformaci
 • možnost dimenzování široké škály předdefinovaných průřezů:
  • pilotové stěny (nesouvislé, tangenciální, převrtávané)
  • záporové pažení (Berlínská stěna) - ocelové průřezy (I, HEB)
  • štětové stěny
   • ocelové průřezy (Arcelor Mittal, Vítkovice Steel, Agastyl, ThyssenKrupp, Gerdau, Bethlehem Steel, Mer Lion Metals)
   • vinylové průřezy (ESP Everlast Synthetic Products)
  • železobetonové obdélníkové stěny (Milánská stěna)
  • dřevěné pilotové stěny
  • jiné - vlastní zadání průřezových charakteristik
 • kotvené, vetknuté a rozepřené stěny
 • obecně vrstevnaté prostředí
 • zabudovaná databáze zemin podle ČSN 73 1001
 • libovolné množství přitížení na povrchu i v hloubce (celoplošné, pásové, lichoběžníkové, silou)
 • modelování vody před i za konstrukcí, možnost modelování artézské vody
 • libovolné množství osamělých sil vstupujících do výpočtu (modelování kotev, svodidel)
 • zabudovaná dababáze kotev:
  • předpínací kotvy tyčové (VSL, Dywidag)
  • pramencové kotvy (VSL, Dywidag)
  • šroubovací kotvy Helix (Helical Anchors Ltd, Chance, MacLean)
  • tyčové kotvy nepředpínací (VSL, Minova)
  • kotevní táhlo
 • posouzení únosnosti kotev (Únosnost na přetržení, Únosnost na vytržení ze zeminy, Únosnost na vytržení ze zálivky))
 • výpočet nepředpjatých kotev a svorníků
 • automatický výpočet modulu reakce podloží (Schmitt, Ménard, Chadeisson)
 • automatická nebo manuální iterace modulu reakce podloží
 • možnost zadání nelineárního modulu reakce podloží
 • EN 1997 - možnost volby dílčích součinitelů podle Národních příloh
 • EN 1997 - výpočet podle všech návrhových přístupů, uvažování návrhových situací
 • zcela obecný tvar terénu za konstrukcí
 • možnost zadání laviček před konstrukcí
 • vliv zemětřesení (Mononobe–Okabe, Arrango, čínské normy)
 • možnost posouzení hydraulického zdvihu a vyplavování zeminy
 • výpočet zemních tlaků v efektivních i totálních parametrech
 • možnost zadání minimálního dimenzačního tlaku
 • možnost zadání rozpěr, pružin
 • obálka vnitřních sil po fázích budování
 • dimenzování průřezů (ocel, beton, dřevo) podle různých norem a standardů
 • zatížení konstrukce silou, resp. momentem
 • posouzení únosnosti železobetonových, ocelových nebo dřevěných průřezů podle různých norem (ČSN, EC, BS, SNip atd.)

Další výhody

Výukové materiály

Napojení na programy

Program umožňuje přenést některá data k dalšímu posouzení do následujících programů:

Více o možnostech propojení programů GEO5.

Ukázka výstupu z programu Pažení posudek

GEO5 Pažení posudek - Ukázka výstupu z programu Pažení posudek

Výhody výstupního dokumentu GEO5

 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Možnost přidat neomezeně obrázků
 • Základní úpravy obrázků
 • Aktualizace obrázků při změně dat

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.