Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Podpory linií

Rám "Podpory linií" obsahuje tabulku se seznamem zadaných podpor linií. Přidání (editace) podpor linií se provádí v dialogovém okně "Nové podpory linií".

Podpory linií lze také zadat pomocí myši. Mód zadávání pomocí myši se určuje stisknutím tlačítek na vodorovné liště "Podpory linií". K dispozici jsou tyto módy:

  • Přidávat

Kliknutím levého tlačítka myši na desktop určíme linii určenou k podepření. V dialogovém okně "Nová podpora linie" se zadají parametry podepření.

  • Upravovat

Kliknutím levého tlačítka myši na již existující podepřenou linii se otevře dialogové okno "Úprava vlastností podpory linie" a v něm lze upravit parametry.

  • Odstraňovat

Kliknutím levým tlačítkem myši na podepřenou linii se otevře dialogové okno na potvrzení smazání podepřené linie - po potvrzení se podepření linie smaže.

  • Vybírat

Kliknutím levým tlačítkem myši na podepřenou linii se vybraná linie zvýrazní. Současně se označí v seznamu v tabulce. Tímto způsobem lze editovat více  podepřených linií současně (například smazat).

Zadané podepření linií lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Typ podepření linie může být:

  • volná
  • pevná
  • pružná

V případě redukce dimenzačních momentů lze zadávat geometrii podpor (rám "Nastavení"). Zadává se tloušťka stěny w, na konci stěny je uvažováno kruhové okolí.

  Rám "Podpory linií"

Dialogové okno "Nová podpora linie"