Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Podpory styčníků

Rám "Podpory styčníků" obsahuje tabulku se seznamem zadaných podpor styčníků. Přidání (editace) podpor styčníků se provádí v dialogovém okně "Nové podpory styčníků".

Podpory styčníků lze také zadat pomocí myši. Mód zadávání pomocí myši se určuje stisknutím tlačítek na vodorovné liště "Podpory styčníků". K dispozici jsou tyto módy:

  • Přidávat

Kliknutím levého tlačítka myši na desktop určíme styčník určený k podepření. V dialogovém okně "Nové podepření styčníků" se zadají parametry podepření.

  • Upravovat

Kliknutím levého tlačítka myši na již existující podepřený styčník se otevře dialogové okno "Úprava vlastností podpory styčníku" a v něm lze upravit parametry.

  • Odstraňovat

Kliknutím levým tlačítkem myši na podepřený styčník se otevře dialogové okno na potvrzení smazání podepřeného styčníku - po potvrzení se podepření styčníku smaže.

  • Vybírat

Kliknutím levým tlačítkem myši na podepřený styčník se vybraný styčník zvýrazní. Současně se označí v seznamu v tabulce. Tímto způsobem lze editovat více  podepřených styčníků současně (například smazat).

Zadané podepření styčníků lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Typ podepření styčníku může být:

  • volná
  • pevná
  • pružná

V případě redukce dimenzačních momentů lze zadávat geometrii podpor (rám "Nastavení"). Geometrii podpory lze zadat jako kruhovou (parametr poloměr R) nebo obdélníkovou (parametry rozměry dx a dy a natočení α).

Rám "Podpory styčníků"

Dialogové okno "Nová podpora styčníku"