Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Podloží makroprvků

Rám "Podloží makroprvků" obsahuje tabulku se seznamem zadaných podloží makroprvků. Přidání (editace) podloží se provádí v dialogovém okně "Nová podloží makroprvků". V dialogovém okně se zadává číslo makroprvku a parametry C1 a C2. Winkler-Pasternakovy konstanty podloží C1 a C2 se mohou přímo zadat nebo nechat dopočítat. V případě dopočtu je nutné dále zadat přetvárné charakteristiky zemin (modul přetvárnosti, poissonovo číslo a hloubku deformační zóny) v dialogovém okně "Dopočti C1 a C2". Tyto přetvárné charakteristiky lze stanovit pomocí programu "Patky" (2. mezní stav) a poté je zadat do programu.

Podloží makroprvků lze také zadat pomocí myši. Mód zadávání pomocí myši se určuje stisknutím tlačítek na vodorovné liště "Podloží makroprvků". K dispozici jsou tyto módy:

  • Přidávat

Kliknutím levého tlačítka myši na jednotlivé makroprvky zadáme umístění podloží.

  • Upravovat

Kliknutím levého tlačítka myši na již existující podloží makroprvku se otevře dialogové okno "Úprava vlastností podloží makroprvku" a v něm lze upravit parametry.

  • Odstraňovat

Kliknutím levým tlačítkem myši na makroprvek se otevře dialogové okno na potvrzení smazání podloží makroprvku - po potvrzení se podloží smaže.

  • Vybírat

Kliknutím levým tlačítkem myši na makroprvek se vybraný makroprvek zvýrazní. Současně se označí v seznamu v tabulce. Tímto způsobem lze editovat více makroprvků současně (například smazat).

Zadané podloží makroprvků lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Rám "Nosníky"