Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Nosníky

Rám "Nosníky" obsahuje tabulku se seznamem zadaných nosníků. Přidání (editace) nosníků se provádí v dialogovém okně "Nové nosníky". V dialogovém okně se zadává číslo linie umístění nosníku, materiál a  průřez nosníku. Podle typu materiálu (beton, ocel, jiný) lze zadat jeho charakteristiky z katalogu materiálů, nebo je zadat v editoru materiálu. Průřezové charakteristiky (zadání typu průřezu) lze dopočítat v dialogovém okně "Dopočet průřezových charakteristik", nebo zadat v dialogovém okně "Zadání průřezových charakteristik".

Nosníky lze také zadat pomocí myši. Mód zadávání pomocí myši se určuje stisknutím tlačítek na vodorovné liště "Nosníky". K dispozici jsou tyto módy:

  • Přidávat

Kliknutím levého tlačítka myši na jednotlivé linie zadáme umístění nosníku.

  • Upravovat

Kliknutím levého tlačítka myši na již existující nosník se otevře dialogové okno "Úprava vlastností nosníku" a v něm lze upravit parametry.

  • Odstraňovat

Kliknutím levým tlačítkem myši na nosník se otevře dialogové okno na potvrzení smazání nosníku - po potvrzení se nosník smaže.

  • Vybírat

Kliknutím levým tlačítkem myši na nosník se vybraný nosník zvýrazní. Současně se označí v seznamu v tabulce. Tímto způsobem lze editovat více nosníků současně (například smazat).

Zadané nosníky lze také editovat na desktopu pomocí aktivních objektů.

Rám "Nosníky"

Dialogové okno "Nový nosník"