Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

FIN EC

Beton prostý

Program je určen k posouzení únosnosti prvků z prostého betonu. Prvky mohou být namáhány normálovou silou, posouvajícími silami a ohybovými momenty.

Posouzení může být provedeno dle ČSN EN 1992-1-1 nebo ČSN EN 1992-2 (Eurokód 2)

Podporované národní přílohy: Česko, Slovensko, Polsko

Program je součástí produktu Beton.

Vyzkoušejte si programy FIN EC. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Možnosti zadání programu:

 • škála nejčastěji používaných tvarů průřezů
 • databáze druhů betonu s možností zadat svůj vlastní materiál
 • libovolné množství zatěžovacích případů (kombinací) včetně možnosti importu z textového souboru
 • rozlišení krátkodobých, dlouhodobých a mimořádných zatěžovacích případů

Výsledky:

 • posouzení celého dílce nebo jednoho konkrétního řezu na dílci
 • posouzení konkrétního nebo nalezení rozhodujícího zatěžovacího případu
 • posouzení všech zadaných zatěžovacích případů do tabulky
 • posouzení obálky zadaných zatěžovacích případů
 • posouzení s vlivem vzpěru nebo bez něj
 • možnost grafického zadání zatížení přímo na interakčním diagramu s okamžitým zobrazením výsledku

Program může pracovat samostatně nebo efektivněji v návaznosti na programy FIN 3DFIN 2D. Efektivnost spočívá v tom, že ve FIN 3D je celá konstrukce vymodelována, spočteny deformace a vnitřní síly a veškeré údaje pro posouzení jsou předány programu Beton prostý. Tam se provede posouzení a případné úpravy průřezů či dalších parametrů a takto změněná data se předají zpět do FIN 3D. Touto vzájemnou komunikací lze konstrukce snadno optimalizovat.

Další výhody

Výukové materiály

FIN EC 2019

finec-2019

Novinky a vylepšení

 • Export do formátu IFC (podpora BIM)
 • Výběr fontu ve výstupní dokumentaci
 • Nový Balíček Basic a Požár
 • Výhodnější Maintenance pro balíčky

Ukázka výstupu z programu Beton prostý

FIN EC Beton prostý - Ukázka textového PDF výstupu FIN EC Beton prostý - Ukázka grafického PDF výstupu

Možnosti výstupů FIN EC

 • Přehledné jednostránkové nebo podrobné textové výstupy
 • Možnost tvorby vlastní struktury dokumentu
 • Hlavička s logem společnosti
 • Tvorba vlastních šablon dokumentů

Napojení na statické programy

Jednotlivé dimenzační programy fungují samostatně, přesto doporučujeme zakoupit následující programy pro výpočet vnitřních sil:

 • FIN 3D – prostorové prutové konstrukce
 • FIN 2D – prutové konstrukce v rovině

Pro modelování obecných průřezů železobetonových konstrukcí lze využít:

 • Průřez – výpočet průřezových charaktristik obecných průřezů

Vyzkoušejte si programy FIN EC. Zdarma, bez výpočetních omezení.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.