Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

TRUSS4

Statický návrh

TRUSS4 nabízí automatický návrh a posouzení konstrukce dle vybrané národní návrhové normy. Zajistí návrh dřeva a styčníkových desek s cenovou optimalizací. Provede statický výpočet a přehledné zobrazení průběhu vnitřních sil a deformací metodou konečných prvků.

Vyzkoušejte si TRUSS4. Zdarma.

  • Posouzení vazníků dle EN 1995-1-1, SANS 10163-1, CSN/STN 73 1701
  • Národní přílohy pro Českou republiku, Slovensko, Polsko, Francii
  • Příslušné národní mapy pro zatížení sněhem a větrem
  • Automatická tvorba zatížení v souladu s příslušnými návrhovými normami
  • Výpočet vnitřních sil a deformací metodou konečných prvků
  • Automatický návrh dřeva a styčníkových desek včetně optimalizace s ohledem na cenu
  • Přehledné zobrazení průběhů vnitřních sil a využití
  • Možnost tvorby libovolných obálek zatěžovacích stavů a kombinací
  • Průběžné dopočítávání posouzení při změně geometrie styčníkových desek
  • Stanovení zatížení na ztužující rámy dle tlakových sil ve ztužených vaznících

Další výhody

Vyzkoušejte si TRUSS4. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.