Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

TRUSS4

Modelování konstrukce

TRUSS4 nabízí širokou paletu nástrojů pro modelování celých konstrukcí nebo jednotlivých vazníků a jejich automatický návrh dle zvolené návrhové normy. Kromě samotných vazníků lze program využít I pro návrh a posouzení doplňkových prvků, jako je například prostorové ztužení nebo kování.

Vyzkoušejte si TRUSS4. Zdarma.

  • Posouzení vazníků dle EN 1995-1-1 (národní přílohy pro Českou republiku, Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko, Francii) a SANS 10163-1
  • Tvorba konstrukcí s libovolným půdorysem
  • Možnost využití podkladních výkresů ve formátech *.dwg nebo *.dxf
  • Pomocné kreslící nástroje zahrnující konstrukční linie a popisky
  • Obecný řešič střešních rovin
  • Tvarově neomezené modelování vazníků
  • Vkládání ztužujících vazníků, štítových výměn, prostorového ztužení, kování
  • Automatické stanovení zatížení vazníků dle polohy v konstrukci, automatický výpočet zatížení na ztužující vazníky
  • Přehledné grafické zobrazení výsledků statického posouzení
  • Široké možnosti dokumentace konstrukce

Další výhody

Vyzkoušejte si TRUSS4. Zdarma.

Software nefunguje na mobilních zařízeních. Můžeme vám ale poslat odkaz ke stažení.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.