Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Studentská soutěž

Organizátory a sponzory soutěže byly společnosti Fine s.r.o. a Mott MacDonald Praha s.r.o.

Vyhodnocení přihlášených prací provedla komise složená z následujících osob:

  • Ing. Jiří Laurin - Fine spol. s r.o.
  • Doc. Dr. Ing. Jan Pruška - ČVUT v Praze
  • Ing. Michal Uhrin - Mott McDonald CZVítězové v kategorii diplomové práce - ročník 2016

1. místo
Ing. Tomáš Philipp
název soutěžní práce:
Využití tryskové injektáže při speciálním zakládání
ČVUT - Praha

2. místo
Ing. Jan Faltýnek
název soutěžní práce:
Tunely prováděné metodou čelního odtěžování
ČVUT - Praha

3. místo
Ing. Zuzana Gallusová
název soutěžní práce:
Stabilizácia zosuvného územia ohrozujúceho železničnú trať
STU Bratislava

Vítězové v kategorii bakalářské práce - ročník 2016

1. místo
Bc. Tomáš Urbánek
název soutěžní práce:
Variantní metody realizace stanice metra
VŠB-TU Ostrava

2-3. místo
Bc. Mária Tarbajová
název soutěžní práce:
Stanovení únosnosti mikropilot různými domácími a zahraničními metodami
VUT Brno

2-3. místo
Bc. Pavel Koudela
název soutěžní práce:
Využití penetračních zkoušek při návrhu pilotových základů
VUT Brno

Slavnostní vyhlášení výsledků

Slavnostní vyhlášení výsledků šestého ročníku soutěže a předání cen proběhlo dne 14. listopadu 2016 na 44. konferenci ZAKLÁDÁNÍ STAVEB.

Fotografie z předávání cen

Fotografie z předávání cen Fotografie z předávání cen Fotografie z předávání cen