Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Výsledky soutěže o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci – Ročník 2015

Organizátory a sponzory soutěže byly společnosti Fine s.r.o. a Mott MacDonald Praha s.r.o.

Vyhodnocení přihlášených prací provedla komise složená z následujících osob:

  • Ing. Jiří Laurin - Fine spol. s r.o.
  • Doc. Dr. Ing. Jan Pruška - ČVUT v Praze
  • Ing. Michal Uhrin - Mott McDonald CZVítězové v kategorii diplomové práce

1. místo
Ing. Zdeněk Šiška
název soutěžní práce:
Parametrická studie stability svahu na základě výsledků monitoringu
ČVUT - Praha

2-3. místo
Ing. Tomáš Baránek
název soutěžní práce:
Návrh tunelu Hosín
ČVUT - Praha

2-3. místo
Ing. Jiří Boháč
název soutěžní práce:
Návrh tunelu Sudoměřice
ČVUT - Praha

Vítězové v kategorii bakalářské práce

1. místo
Bc. Martin Baláž
název soutěžní práce:
Numerické výpočty ražené stanice metra Nádraží Veleslavín
ČVUT - Praha

2. místo
Bc. Ondřej Brodzki
název soutěžní práce:
Srovnání variantních laboratorních metod pro vyhodnocení meze tekutosti zemin
VŠB - Ostrava

3. místo
Bc. Antonín Kašpar
název soutěžní práce:
Numerické modelování tunelu Pol´ana
ČVUT - Praha

Slavnostní vyhlášení výsledků

Slavnostní vyhlášení výsledků šestého ročníku soutěže a předání cen proběhlo dne 11. listopadu 2015 na 43. konferenci ZAKLÁDÁNÍ STAVEB.

Fotografie z předávání cen

Fotografie z předávání cen Fotografie z předávání cen Fotografie z předávání cen

Fotografie z předávání cen Fotografie z předávání cen Fotografie z předávání cen