Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Výsledky soutěže o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci – Ročník 2010

Organizátory a sponzory soutěže byly společnosti Fine s.r.o. a Mott MacDonald Praha s.r.o.

Vyhodnocení přihlášených prací provedla komise složená z následujících osob:

  • Ing. Jiří Laurin, Fine s.r.o.
  • Ing. Matouš Hilar, Ph.D, D2 Consult Prague s.r.o.
  • Ing. Tomáš Parák, Mott MacDonald Praha s.r.o.
  • Ing. Radko Bucek, Ph.D, Mott MacDonald Praha s.r.o.

Vítězové v kategorii diplomové práce

1. místo
Ing. Jaroslav Beňo
název soutěžní práce:
3D modelování ražby tunelu Blanka
České vysoké učení technické v Praze

2. místo
Ing. Jan Veselý
název soutěžní práce:
Posouzení vlivu nelineárních konstitutivních modelů na přesnost výpočtů tunelů v jílech a poloskalních horninách
České vysoké učení technické v Praze

3. místo
Ing. Adam Kožoušek
název soutěžní práce:
Modelování stanice metra pomocí 3D MKP
České vysoké učení technické v Praze

3. místo
Ing. Tomáš Jureček
název soutěžní práce:
Založení bytového domu V Křovinách - blok B. Olomouc
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Vítězové v kategorii bakalářské práce

1. místo
Bc. Alice Wetterová
název soutěžní práce:
Královopolské tunely Brno - zajištění stavební jámy
Vysoké učení technické v Brně

2. místo
Bc. Jiří Vaněček
název soutěžní práce:
Hlubinné ZS - vrtané piloty
České vysoké učení technické v Praze

3. místo
Bc. Stanislav Římský
název soutěžní práce:
Stanovení parametrů smykové pevnosti zemin na smykové ploše sesuvu s využitím metod mezní rovnováhy
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Slavnostní vyhlášení výsledků

Slavnostní vyhlášení výsledků třetího ročníku soutěže a předání cen proběhlo dne 8. listopadu 2010 na 38. konferenci ZAKLÁDÁNÍ STAVEB.

Fotografie z předávání cen

Fotografie z předávání cenFotografie z předávání cenFotografie z předávání cen