Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Výsledky soutěže o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci – Ročník 2009

Organizátory a sponzory soutěže byly společnosti Fine s.r.o. a Mott MacDonald Praha s.r.o.

Vyhodnocení přihlášených prací provedla komise složená z následujících osob:

  • Ing. Jiří Laurin, Fine s.r.o.
  • Doc. Ing. Jan Pruška, Dr., ČVUT Praha
  • Ing. Tomáš Parák, Mott MacDonald Praha s.r.o.
  • Ing. Radko Bucek, Ph.D, Mott MacDonald Praha s.r.o.

Vítězové v kategorii diplomové práce

1. místo
Ing. Václav Dohnálek
název soutěžní práce:
Optimalizace vzdálenosti mezi výrubem kaloty a uzavřením prstence ostění v protiklenbě tunelu Dobrovského v Brně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

2. místo
Ing. Linda Vydrová
název soutěžní práce:
Statické posouzení tunelového uzlu Stepney Green na Crossrail Link v Londýně
České vysoké učení technické v Praze

3. místo
Mgr. Ondřej Běhal
název soutěžní práce:
Inženýrskogeologický popis, monitoring a numerický model průzkumné štoly a tunelu Lahovská.
Univerzita Karlova v Praze

Vítězové v kategorii bakalářské práce

1. místo
Bc. Jan Vrbata
název soutěžní práce:
Návrh primárního ostění tunelu Tomice
České vysoké učení technické v Praze

2. místo
Bc. Barnabás Polák
název soutěžní práce:
Návrh založenia podláh priemyslovej haly na stlačitel´nom podloží
České vysoké učení technické v Praze

3. místo
Bc. Tereza Čiháková
název soutěžní práce:
Konstrukce pozemních staveb
České vysoké učení technické v Praze

3. místo
Bc. Miroslav Dolanský
název soutěžní práce:
Stavební jámy
Vysoké učení technické v Brně

Slavnostní vyhlášení výsledků

Slavnostní vyhlášení výsledků třetího ročníku soutěže a předání cen proběhlo dne 27. října 2009 na 37. konferenci ZAKLÁDÁNÍ STAVEB.

Fotografie z předávání cen

Fotografie z předávání cenFotografie z předávání cenFotografie z předávání cen