Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Výsledky soutěže o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci – Ročník 2008

Organizátory a sponzory soutěže byly společnosti Fine s.r.o. a Mott MacDonald Praha s.r.o.

Vyhodnocení přihlášených prací provedla komise složená z následujících osob:

  • Ing. Jiří Laurin, Fine s.r.o.
  • Jettmar Josef, doc.Ing. CSc., FSv ČVUT
  • Ing. Tomáš Parák, Mott MacDonald Praha s.r.o.

Vítězové v kategorii diplomové práce

1. místo
Ing. Kateřina Černá

název soutěžní práce:
Technická opatření pro omezení vývoje poklesové kotliny při ražbě tunelu
Vysoké učení technické v Brně
Vedoucí diplomové práce:
Doc. Ing. Vladislav Horák, CSc.

2. místo
Ing. Jakub Nosek
název soutěžní práce:
Tunel Lochkov, zpětná analýza ražby průzkumné štoly a tunelu provedená pomocí MKP
České vysoké učení technické v Praze
Vedoucí diplomové práce:
Ing. Matouš Hilar, MSc., PhD., CEng., MICE

3. místo
Ing. Jan Ježek

název soutěžní práce:
Numerické modelování kolektoru Vodičkova pomocí MKP a porovnání výsledků numerických modelů v programech Plaxis a Geo4 - MKP s měřením in-situ
České vysoké učení technické v Praze
Vedoucí diplomové práce:
Doc. Dr. Ing. Jan Pruška

3. místo
Ing. Lumír Kliš

název soutěžní práce:
Numerická analýza vlivu okolní zástavby na chování pažící konstrukce
Vysoké učení technické v Brně
Vedoucí diplomové práce:
Ing. Lumír Miča, Ph.D.

Vítězové v kategorii bakalářské práce

1. místo
Bc. Jan Veselý

název soutěžní práce:
Navrhování opěrných konstrukcí
České vysoké učení technické v Praze
Vedoucí diplomové práce:
Prof. Ing. Jiří Barták DrSc.

2. místo
Bc. Jaroslav Beňo

název soutěžní práce:
Posouzení vlivu členění výrubu u třípruhových tunelů komplexu Blanka na nadzemní zástavbu v ulici Korunovační
České vysoké učení technické v Praze
Vedoucí diplomové práce:
Prof. Ing. Jiří Barták DrSc.

3. místo
Bc. Miroslav Beran

název soutěžní práce:
Posouzení vlivu členění výrubu strojovny vzduchotechniky tunelového komplexu Blanka na nadzemní zástavbu
České vysoké učení technické v Praze
Vedoucí diplomové práce:
Prof. Ing. Jiří Barták DrSc.

Slavnostní vyhlášení výsledků

Slavnostní vyhlášení výsledků druhého ročníku soutěže a předání cen proběhlo dne 11. listopadu 2008 na 36. konferenci ZAKLÁDÁNÍ STAVEB. „Zvýšení kvality soutěžních prací v porovnání s předchozím ročníkem je více než patrné.“ řekl Jiří Laurin, ředitel společnosti Fine a předseda poroty.

Fotografie z předávání cen

Fotografie z předávání cenFotografie z předávání cenFotografie z předávání cen