Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Výsledky soutěže o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci – Ročník 2007

Organizátorem a sponzorem soutěže byla společnost Fine s.r.o.

Vyhodnocení přihlášených prací provedla komise složená z následujících osob:

  • Ing. Jiří Laurin, Fine s.r.o.
  • Doc. Ing. Jan Pruška, Fakulta stavební ČVUT v Praze
  • Ing. Vladimír John, Metrostav a.s.

Vítězné práce

1. cenu získal Ing. Ivo Masárech
za diplomovou práci: „Variantní návrh stabilizace zemního tělesa silnice Hvězda – Ovčárna (Ostrava) v poškozeném úseku“ pod vedením prof. Ing. Josefa Aldorfa, DrSc., VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství.

2. cenu získala Ing. Marcela Migová
za diplomovou práci: „Praha - obchodní komplex Palladium, zajištění stavební jámy a návrh prvků založení objektu“ pod vedením doc. Ing. Vladislava Horáka, CSc., VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav geotechniky.

3. cenu získal Bc. Milan Makiš
za diplomovou práci: „Zabezpečenie stability stavebnej jamy na objekte CBC v Bratislave“ pod vedením prof. Ing. Petera Turčeka, PhD., Slovenská technická univerzita Bratislava, Stavebná fakulta, Katedra Geotechniky.

Slavnostní vyhlášení výsledků

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen proběhlo dne 5.11.2007 na 35. konferenci ZAKLÁDÁNÍ STAVEB Brno 2007.

Vítěz: Ing. Ivo Masárecha (vpravo)
Vítěz: Ing. Ivo Masárecha (vpravo)
2. místo: Ing. Marcela Migová (vlevo)
2. místo: Ing. Marcela Migová (vlevo)
3. misto: Bc. Milan Makiš (vlevo)
3. misto: Bc. Milan Makiš (vlevo)