Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Licence

Typ licence je dán jednak způsobem použití (lokální, síťová), způsobem financování (trvalá licence, pronájem) a účelem za kterým je licence poskytnuta (komerční, akademická, demoverze).

Lokální licence

Lokální licenci poskytujeme ve dvou variantách – s hardwarovým nebo softwarovým klíčem.

Lokální licence s hardwarovým klíčem (přenosná)

Pokud zakoupíte lokální licenci s hardwarovým klíčem, můžete programy nainstalovat na libovolný počet počítačů s tím, že programy fungují jen na počítači, ke kterému je právě připojen lokální hardwarový klíč. Jednotlivé programy lze instalovat do jednoho nebo více lokálních klíčů podle individuálních požadavků uživatele.

Lokální licence se softwarovým klíčem (nepřenosná)

Pokud zakoupíte lokální licenci se softwarovým klíčem, programy můžete nainstalovat a používat pouze na jednom počítači. Při zakoupení nového počítače může být klíč přenesen (pouze v plné resp. komerční verzi). Softwarový klíč je zasílán emailem. Jednotlivé programy lze instalovat do jednoho nebo více lokálních klíčů podle individuálních požadavků uživatele.

Síťová licence

Síťové licence poskytujeme pouze ve variantě s hardwarovým klíčem. Pokud zakoupíte síťovou licenci, můžete programy používat v počítačové síti, popř. na virtuálních strojích. Maximální počet uživatelů, kteří mohou program používat současně v určitém okamžiku, je dán počtem zakoupených licencí, tj. přístup k programu může mít neomezeně mnoho uživatelů, ale v daném okamžiku vždy jen tolik uživatelů, kolik je zakoupeno licencí. Ke spuštění softwaru je nutný síťový hardwarový klíč připojený k libovolnému počítači v síti.

Korporátní síťová licence

Korporátní licence umožňuje použití programů více právnickými subjekty v rámci jedné korporace. Např. situace, kdy programy zakoupí mateřská společnost pro své dceřinné společnosti (pobočky) v různých zemích. Pro více informací nás kontaktujte

Trvalá licence

Zakoupením trvalé licence získáte software, který můžete používat po neomezenou dobu (a to v Edici, kterou jste zakoupili). Nové Edice jsou zdarma dostupné předplatilelům služby Fine Maintenance popř. Je lze získat zakoupením Jednorázového upgrade.

Pronájem licence

Licenci programů i balíčků lze pronajmout na jeden rok. Nájem zahrnuje předplatné Maintenance po dobu, kdy je pronájem aktivní. Nájem lze kdykoliv obnovit nebo převést na trvalou licenci. Více informací o pronájmu.

Akademické licence

Akademické licence jsou určeny pro výuku a pouze pro nekomerční využití. Podrobné informace a jak získat akademické licence.

Typy klíčů

Naše programy chráníme hardwarovým nebo softwarovým klíčem. Více informací o jednotlivých typech klíčů.

Potřebujete více informací?

Získejte okamžitě cenovou kalkulaci v našem Obchodě nebo nás kontaktujte.