Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Tworzenie soczewek gruntu

Poprzedni przykład Następny przykład

W tym przykładzie zamodelujemy "soczewkę gruntu" zgodnie z poniższym rysunkiem.

Następnie, definiujemy nowy otwór w środku soczewki [11; 5] oraz dodajemy nową warstwę gruntu (Red 1), o miąższości [0,5 m], za pomocą przycisku "Wstaw (przed 3)".

Note: W oknie dialogowym "Nowy otwór", wyświetlana jest informacja o utworzeniu otworu. W naszym przypadku pojawia się także opis "Warstwy wygenerowane z modelu geologicznego". Jeśli informacja jest inna (kopiujemy inny otwór), istnieje możliwość jej modyfikacji poprzez przyciśnięcie przycisku "Zmień status".

Input of new borehole in the middle of soil lens

Po dodaniu, otwór wyświetlany jest na czerwono i jest nieaktywny - ponieważ nie jest kompatybilny z innymi otworami.

Definiowanie nowego otworu w środku soczewki gruntu

Następnie zmodyfikujemy dodany otwór - dodajemy czerwoną warstwę o zerowej miąższości do otworu bazowego (zawsze z prawej strony). Warstwa ta jest przenoszona (kopiowana) do wszystkich innych otworów. We will not enter a thickness of this layer, we set a location of lower interface of layer as a "not defined".

Modification of master borehole

This red layer is subsequently transferred to all other boreholes, but it has no exact location. The layer thickness used in the model generation is defined only in the borehole "Red 1".

Model after adding the red layer to Master borehole

Now we modify red soil layer in the borehole BH 1 (3). We change location of lower interface from "not defined" to "define depth" and enter the depth of lower interface of red layer [2 m]. (The depth is measured from the top of the borehole, positive values downward, negative upward).

Modification of borehole BH 1 (3)

The model with red soil len is ready.

Model końcowy z nową soczewką gruntu

W celu lepszej wizualizacji soczewki dodamy nowy przekrój o współrzędnych [11; 0], [11; 10].

Model końcowy z nową soczewką gruntu

Poprzedni przykład Następny przykład

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.